Ormanların Faydaları Nelerdir?

Ormanların Önemi Nedir?

Ormanlar, dünyadaki tüm toprakların üçte birini kaplar ve gezegenin en yoğun, en çeşitli yaşam biçimleri için hayati bir organik altyapı sağlar. Ormanlar, sayısız türün ve milyarlarca insanın geçim kaynağı olmayı sürdürüyor; ormanların faydaları sayesinde çevresel ve ekonomik döngü kendisini sürekli yeniliyor. Ancak insanlar her yıl milyonlarca dönüm ormanlık alanın yangın, tarımsal alan açma, şehirleşme gibi sebeplerle yok olmasını sağlıyor.

Ormanların Faydaları
Ormanların Faydaları

Ormanların en önemli unsuru ağaçlar olarak ön planda fakat diğer türler olmadan ağaçlar ormanı tek başlarına var edemezler. Bu sebeple ağaçların faydaları önemli fakat ormanların yararlarına gelecek olursak bizi ekonomik ve sosyal açıdan insanoğluna sağladığı yararları içeren yine uzunca bir liste bekliyor.

Ormanın Faydası Nelerdir?

1 – Nefes almamıza yardımcı olurlar:

Ormanların faydaları olarak ilk önce yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijeni üretmeleri gelir; oksijeni pompalar ve soluduğumuz (veya yaydığımız) karbondioksiti emerler. Tek bir yetişkin ve yapraklı bir ağaç 2-10 kişinin günlük oksijen kaynağını oluşturduğu tahmin edilmektedir; tabiki de bu oran ağacın türüne (kestane, çam, gürgen, sekoya, meşe, ceviz, kiraz, erik, vişne, dişbudak, servi, karayemiş, likapa vb.) ve mevsime göre de değişkenlik gösterir.

2 – Ormanlar ağaçlardan daha fazlasıdır:

Bilinen tüm türlerin neredeyse yarısı, karadaki biyoçeşitliliğin yüzde 80’i dahil olmak üzere ormanlarda yaşamaktadır. Bu çeşitlilik özellikle nadir papağanlardan nesli tükenmekte olan maymunlara kadar tropik yağmur ormanları bakımından zengindir yani ormanlar gezegenin hayatla dolu ana sistemlerinden birisidir; böcekler ve solucanlar besin maddelerini işleyerek toprağa çevirir, arılar ve kuşlar polen ve tohumları yayarak ormanların zenginliğinin ve sürdürülebilirliğinin devam etmesini sağlarlar.

3 – İnsanların yaşam alanıdır:

Dünyada yaklaşık 300 milyon insan ormanlarda yaşamaktadır; bu insanların yaşamı neredeyse tamamen yerli ağaçlara dayanmaktadır. Ayrıca, milyonlarca insanda ormanların yanında ya da yakınında yaşıyor ve ormanlardan büyük fayda sağlıyor ve kısmende olsa yaşam alanı olarak kullanıp, paylaşıyor.

4 – Bizi serin tutarlar:

Ağaçlar güneş ışığına ulaşmak için dallanır, budaklanır ve yapraklarını büyütürler; bu sayede güneşi toplarken gölge oluşturur ve zeminde hayati önem taşıyan serinliği ortaya çıkartırlar. Kentsel ağaçlar binaların serin kalmasına yardımcı olarak vantilatör veya klima ihtiyacını azaltır. Büyük ormanlar ise bir kentin “kentsel sıcak/ısı ada” etkisini azaltır ve bölgesel sıcaklıklarda dengeleyicidir.

Ormanlar Dünyanın Klimasıdır
Ormanlar Dünyanın Klimasıdır

5 – Dünyayı serin tutarlar:

Ağaçların gölge yaparak ısınmaya karşı yardımı olmasının yanında, küresel ısınmayı besleyen karbondioksiti emmesi yani karbonu depolaması önemli bir durumdur. Bitkiler fotosentez için bir miktar karbondioksite ihtiyaç duyarlar ve bunu bünyelerine alarak atmosferde ki karbondioksitin azaltılmasına yardımcı olarak küresel ısınmaya karşı büyük bir destekte bulunurlar. Bu karbon bitkinin büyümesi ile bitki materyali içerisinde depolanması şeklinde olur.

6 – Yağmur yağmasına yardımcı olurlar:

Büyük ormanlar bölgesel hava olaylarını etkileyebilir ve hatta kendi mikro-klimalarını oluşturabilirler. Amazon ormanları örneğinde olduğu gibi, bu ormanlar yakınlarda ki tarım arazilerinin düzenli bir şekilde yağmurdan faydalanmasını sağladığı gibi Kuzey Amerika’nın atmosferik koşullarına da etki sağlayabilirler.

Amazon Ormanları
Amazon Ormanları

Bunu da okumalısınız: Ormanları korumanın yolları?

7 – Sellere karşı mücadele ederler:

Ağaç kökleri, şiddetli yağmurda anahtar bir konumdadır. Toprağın daha fazla sel suyunu emmesine yardımcı olur, akışı yavaşlatarak toprak kaybını ve maddi hasarı azaltırlar. Modern yağmur suyu kontrolü önüne gelen benzin, yağ, gübre kalıntısı, böcek ilacı vb her şeyi su havzalarında biriktirir ve düşük oksijenli “ölü bölgeler” yaratır. Ormanlar ise bunu önceden engeller ve bulunduğu bölgede böyle durumlara müsaade etmez.

8 – Yeraltı su depolama kaynaklarını (akiferler) doldururlar:

Ormanlar dev süngerler gibidir, yüzey boyunca kaymasına izin vermeyerek suyun büyük bir çoğunluğunu tutarlar. Köklerinden geçen su akiferlere damlar, dünyadaki içme, sanitasyon ve sulama için önemli olan yer altı suyu kaynaklarını doldurur, yani bir nevi yağmur suyu hasadı yaparlar.

9 – Rüzgarı engellerler:

Ağaç grupları, rüzgara karşı hassas ürünler için bir tampon sağlayan bir rüzgâr siperi işlevi görebilir ve ormanlık bölgelerin yanında çiftçilik yapmayı daha etkin hale getirir. Ve bu bitkileri korumanın ötesinde, daha az rüzgar, arıların onları tozlaştırmasını da kolaylaştırır.

10 – Toprağa sahip çıkarlar:

Bir ormanın kök ağı, tüm ekosistemin temelini rüzgâr veya su ile aşınmaya karşı koruyarak, çok miktarda toprağı dengeler. Ormansızlaşma tüm bunları engellememekle kalmaz, aynı zamanda toprak erozyonu da toprak kaymaları ve toz fırtınaları kaynaklı rüzgar erozyonu gibi hayati tehlike içeren yeni sorunları tetikleyebilir.

Rüzgar erozyonu
Rüzgar erozyonu

11 – Kirli Toprağı Temizlerler:

Toprağı yerinde tutmanın yanında, ormanlar ayrıca bazı kirleticileri temizlemek için fito-remediasyon amaçlı da kullanabilirler. Ağaçlar toksinleri uzaklaştırabilir veya daha az tehlikeli olmaları için onları bozabilir. Bu, ağaçların lağım taşmalarını, yol kenarındaki dökülmeleri veya kirli su akışını emmesini sağlamak için yararlı bir özelliğidir.

12 – Kirli Havayı Temizlerler:

Sadece CO2’yi değil, hava kirliliğini daha büyük ölçekte temizleyebilirler. Ağaçlar, tozları yani partikül maddeleri (PM10, PM2.5 vb.), karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi çok çeşitli havadaki kirletici maddelerde yakalar ve emerek bünyelerine alırlar. Yol kenarlarına ağaçlardan oluşan mini ormanlar yaparak araç trafiğinden kaynaklı bu kirleticilerin azaltılması sağlanabilmektedir.

13 – Gürültü Kirliliğini Engellerler:

Ses ormanlarda kaybolur ve ağaçlar birer doğal gürültü bariyeri haline gelmiş olur. Susturma etkisi, büyük ölçüde yapraklardan kaynaklanmaktadır ve yalnızca birkaç tane iyi yerleştirilmiş ağaç arka plan sesini insan kulaklarının duyduğu gibi 5 ila 10 desibel veya % 50 oranında azaltabilir. Şehir içinden geçen yollarda ağaçların bulunmasının gerekliliklerinden bir tanesi de gürültü kirliliğini engellemek için en doğal çözümlerden bir tanesi olmasıdır. En azından bir sıra sık ağaçlandırma ile sıra ormanlar yapılması etkili olacaktır.

14 – Bizi Beslerler:

Ağaçlar sadece meyve, fındık, tohum ve öz suyu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yenilebilir mantarlar, meyveler ve böcekleri geyik, hindiler, tavşanlar ve balıklar gibi daha büyük hayvanlara da sunarak besin zincirinin önemli bir aracısı olarak hayatlarına devam ederler.

15 – Bize İlaç verirler:

Ormanlar, bol miktarda doğal ilaç sunar. Astım ilacı teofilin, kakao ağaçlarından gelir. Kansere karşı savaşma özelliği bilinen tüm bitkilerin yaklaşık yüzde 70’i yalnızca yağmur ormanlarında bulunur. Kısacası ormanlar bizlerin şifa kaynağı ve ecza deposudur.

16 – Karın erime sürecinde etkin rol alırlar:

Ormanlar kışın karla kaplı alanlarda önemli bir rol oynayabilir. İlkbahar boyunca, ormanlar karın erime hızını düzenlemeye yardımcı olur ve çığ tehlikesini azaltır. Ayrıca eriyen karlardan kaynaklı suların kontrollü ve verimli bir şekilde toprağa ve yer altına sızmasına çok büyük katkı sağlarlar.

Doğa yürüyüşü
Doğa yürüyüşü ormanlarda yapılabilecek en faydalı ve önemli etkinliklerdendir.

Bunu da okumalısınız: Ağaçları korumak için neler yapmalıyız?

17 – Ekolojik turizmin (ekoturizm) gelişimine katkı sağlarlar:

Doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemciliği ve doğada yapılabilen farklı etkinlikler, genellikle şehrin stresli ve kirli dünyasından çıkmak şehirliler için giderek daha önemli hale geliyor. İnsanlara sunulan onlarca tür aktivite ekoturizmin gelişmesine olumlu katkı sağlıyor ve bölgesel kalkınma olumlu etkileniyor.

18 – Sağlıklı çocuk yetiştirmekte etkilidirler:

Çocukların odak sorunlarını azaltır, bilgilerini artırmasını sağlar, doğayı tanırlar, yaratıcılıkları artar ve daha kaliteli zaman geçirirler ve oyun oynamaları için çok değerli alan yaratır.

Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ormanlar önemlidir.
Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ormanlar önemlidir.

19 – Toprağı zenginleştirirler:

Bitkiler ve ağaçlardan dökülen yaprak ve küçük dallarda bulunan toprak besin maddelerinin (azot, karbon, fosfor, magnezyum, vb.) geri dönüşümüne yardımcı olur. Bitki ve ağaç kökleri ayrıca ince tanecikli toprakları kırar ve toprağa su sızmasını teşvik eder.

20 – Su Döngüsünü Düzenlerler:

Ormanlar su ekonomisi olarak adlandırılan tüm coğrafi kapsama alanı boyunca yağmur suyunu oldukça eşit şekilde emerek ve yeniden dağıtarak doğal su döngüsünü sağlarlar. Ormanların bu gücü sayesinde yağışsız zamanlarda bile su kaynakların sürekli bir su akışı gözlemlenmektedir.

Kaynaklar: 21 reasons why forests are importantAmazon rainforest ability to soak up carbon dioxide is fallingWhy are forests important?Why are Forests Important?Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of ForestsCombined climate and carbon-cycle effects of large-scale deforestation

Ormanların Faydaları Nelerdir?

1-Nefes almamıza yardımcı olurlar. 2-Ormanlar ağaçlardan daha fazlasıdır. 3-İnsanların yaşam alanıdır. 4-Dünyayı serin tutarlar. 5-Yağmur yağmasına yardımcı olurlar. 6-Sellere karşı mücadele ederler. 7-Toprağa sahip çıkarlar. 8-Kirli Havayı Temizlerler.


Yorumlar (23)


[…] gerekti yada gerektirildi. Bu sebeple binlerce kilometre kara yolu yaptık. Bu yolları da ormanların tam ortasından, doğaya hançer gibi geçirdik; hayvanları zora soktuk. Bu sayede de vahşi […]


[…] ormanda yürüdüğünüzü hayal edin. Bir ağaç kolonisi düşünüyorsunuz galiba? Ama bir orman gördüğünden çok daha fazlasına sahiptir. Yer altındaki bu diğer dünya, ağaçları […]

Sincaplar Çok Eğlenceli ve Muzipler!

28 Mart 2019 saat 00:39    


[…] Ormanların daha güzel ve bakımlı olmasının yanı sıra, sürekli büyümesi ve gelişmesine de sincapların faydaları çoktur. Yiyecek olarak tükettikleri meşe palamudu, fındık, kestane vb. tohumları farklı yerlere saklar, gömer veya bilerek taşıyarak yeni ağaçların ortaya çıkmasına yardımcı olurlar. […]


[…] naftalin kullanımı, lavobaya dökülen yağlar, evlerdeki ilaçlar, kağıt kullanımı, doğal ormanlar ve sulak alanların korunması, kompost gübre çiçek ve piller, organik gübre, zirai ilaç […]

Ağaçların Faydaları Nelerdir?

30 Mart 2019 saat 23:43    


[…] Peki ya Ormanların Faydaları Nelerdir? […]


[…] Ormanların Faydaları Nelerdir? […]

Doğa Yürüyüşü ( Trekking ) Nedir?

31 Mart 2019 saat 01:00    


[…] alırlar. Doğa yürüyüşü eğlencelidir ve harika bir seyahat deneyimidir. Bir dağ yolunda, ormanda, nehir kıyısında veya bir patikada yürüyüş yapmak bir günlüğüne kendinizi doğaya […]

Karınca Kahve Yetiştiriyor

31 Mart 2019 saat 19:00    


[…] Diyor. Karıncalar, başlangıçta kendilerine doğrudan yararı olmamasına rağmen, fideleri orman içinde ki ağaç üzerinde haftalarca yetiştirirler ve 3-5 ay sonra kahve bitkisinin aromatik […]


[…] bir türdür. Orta ve batı Asya, kuzey Afrika ve güney Avrupa çöllerinde su kenarlarında ormanlar […]


[…] çevrelerin çıkarları uğruna ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan ve bizim yağmur ormanlarımız olan bölgede yani Palovit Vadisi civarında bir katliam yaşanmak üzere ve ilk adımlarda […]

Ağaçlar da Uyuyor!

16 Nisan 2019 saat 15:20    


[…] araştırmacılar, uykuya benzer fiziksel değişiklikleri ortaya çıkardı. Bu sebepten dolayı, orman patikasında gece doğa yürüyüşü yapmaya çıkarsanız ses çıkartmayın! Çünkü ağaçlar […]

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

17 Nisan 2019 saat 21:12    


[…] yağmurları sebebiyle zarar görmüş bir orman – […]

Sapanca Gölü: Marmara'nın İncisi!

19 Nisan 2019 saat 15:56    


[…] ve yılın büyük kısmında doluluk bakımından sıkıntı çekmemektedir. Burada özellikle ormanların faydaları büyük önem arz etmekte ve yapılaşmanın engellenerek korunmaları […]


[…] doğal kaynaklar ve sistemler yok oluyor. Kirletici endüstriler vahşi doğayı daha fazla ezerken ormanlar, balıkçılık ve içme suyu kaynakları bozuluyor. […]

Doğa Yürüyüşü ( Trekking ) Nedir?

25 Nisan 2019 saat 22:50    


[…] yürüyüşü eğlencelidir ve harika bir seyahat deneyimidir. Bir dağ yolunda, ormanda, nehir kıyısında veya bir patikada yürüyüş yapmak bir günlüğüne kendinizi doğaya […]

Fındık Nasıl Yetiştirilir?

06 Mayıs 2019 saat 22:13    


[…] Orman ağacı olmasının yanında ekonomik ve gıda değeri yüksek olan ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındık nasıl yetiştirilir? […]

Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır?

08 Mayıs 2019 saat 03:38    


[…] Ağaçlandırma çalışmalarına çocukları dahil etmeliyiz; bu sayede ağaçların faydaları ve ormanların önemi daha kolay ve uygulamalı bir şekilde anlatılabilir. – Çevre gezileri ve doğa […]

Ağaç Halkaları İklimi Öğrenmemizi Sağlıyor

08 Mayıs 2019 saat 14:07    


[…] bol yağışlı yıllar, kurak yıllar, soğuk yıllar, sıcak yıllar, erken donlar, orman yangınları ve daha da […]


[…] önlemede kritik bir rol oynamaktadır. Ağaçların faydası bütünleşik bir hal aldığında ormanların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu denli değerli olması sebebiyle Yeni Zelanda büyük bir adım atarak 1 […]


[…] Ormanların faydaları hakkında onlarca madde sayabiliriz. Bu kadar değerli olan ormanlarımızı korumak ise onları oluşturmak kadar önemli. Yüz yıllar boyunca kendiliğinden oluşmuş ve varlığını sürdüren ormanlarımız olsun, insanoğlunun ağaç dikmek vasıtasıyla oluşturduğu ormanlar olsun hepsi bizim değerimiz ve geleceğimiz. Bu sebeple onlara gereken önemi vermemiz gerekmiyor mu sizce de? […]

Doğal Kaynaklar Nelerdir?

12 Mayıs 2019 saat 00:43    


[…] Bunu da okumalısınız: Ormanların faydaları nelerdir? […]


[…] önemi ve ormanların faydaları göz önüne alındığında dünyadaki yaşam için kritik öneme sahip olduklarını […]

Dünya Çevre Günü - 5 Haziran

23 Mayıs 2019 saat 16:10    


[…] Bunu da okumalısınız: Ormanların faydaları nelerdir? […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site