Ormanların Faydaları Nelerdir?

Ormanlar, dünyadaki tüm toprakların üçte birini kaplar ve gezegenin en yoğun, en çeşitli yaşam biçimleri için hayati bir organik altyapı sağlar. Ormanlar, sayısız türün ve milyarlarca insanın geçim kaynağı olmayı sürdürüyor; ormanların faydaları sayesinde çevresel ve ekonomik döngü kendisini sürekli yeniliyor. Ancak insanlar her yıl milyonlarca dönüm ormanlık alanın yaygın, tarımsal alan açma, şehirleşme gibi sebeplerle yok olmasını sağlıyor.

Ormanların Faydaları
Ormanların Faydaları

Ormanların en önemli unsuru ağaçlar olarak ön planda fakat diğer türler olmadan ağaçlar ormanı tek başlarına var edemezler. Bu sebeple ağaçların faydaları önemli fakat ormanların yararlarına gelecek olursak bizi ekonomik ve sosyal açıdan insanoğluna sağladığı yararları içeren yine uzunca bir liste bekliyor.

Ormanın Faydası Nelerdir?

Nefes almamıza yardımcı olurlar:

Ormanlar yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijeni pompalar ve soluduğumuz (veya yaydığımız) karbondioksiti emerler. Tek bir yetişkin ve yapraklı bir ağaç 2-10 kişinin günlük oksijen kaynağını oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Ormanlar ağaçlardan daha fazlasıdır:

Bilinen tüm türlerin neredeyse yarısı, karadaki biyoçeşitliliğin yüzde 80’i dahil olmak üzere ormanlarda yaşamaktadır. Bu çeşitlilik özellikle nadir papağanlardan nesli tükenmekte olan maymunlara kadar tropik yağmur ormanları bakımından zengindir yani ormanlar gezegenin hayatla dolu ana sistemlerinden birisidir: böcekler ve solucanlar besin maddelerini işleyerek toprağa çevirir, arılar ve kuşlar polen ve tohumları yayarak ormanların zenginliğinin ve sürdürülebilirliğinin devam etmesini sağlarlar.

İnsanların yaşam alanıdır:

Dünyada yaklaşık 300 milyon insan ormanlarda yaşamaktadır; bu insanların yaşamı neredeyse tamamen yerli ağaçlara dayanmaktadır. Ayrıca, milyonlarca insanda ormanların yanında ya da yakınında yaşıyor ve ormanlardan büyük fayda sağlıyor ve kısmende olsa yaşam alanı olarak paylaşıyor.

Bizi serin tutarlar:

Ağaçlar güneş ışığına ulaşmak için dallanır, budaklanır ve yapraklarını büyütürler; bu sayede güneşi toplarken gölge oluşturur ve zeminde hayati önem taşıyan serinliği ortaya çıkartırlar. Kentsel ağaçlar binaların serin kalmasına yardımcı olarak vantilatör veya klima ihtiyacını azaltır. Büyük ormanlar ise bir kentin “sıcak ada” etkisini azaltır ve bölgesel sıcaklıklarda dengeleyicidir.

Dünyayı serin tutarlar:

Ağaçların gölge yaparak ısınmaya karşı yardım olmasının yanında, küresel ısınmayı besleyen karbondioksiti emmesi önemli bir durumdur. Bitkiler fotosentez için bir miktar karbondioksite ihtiyaç duyarlar ve bunu bünyelerine alarak atmosferde ki karbondioksitin azaltılmasına yardımcı olarak küresel ısınmaya karşı büyük bir destekte bulunurlar.

Yağmur yağmasına yardımcı olurlar:

Büyük ormanlar bölgesel hava olaylarını etkileyebilir ve hatta kendi mikro-klimalarını oluşturabilirler. Amazon ormanları örneğinde olduğu gibi, bu ormanlar yakınlarda ki tarım arazilerinin düzenli bir şekilde yağmurdan faydalanmasını sağladığı gibi Kuzey Amerika’nın atmosferik koşullarına da etki sağlayabilirler.

Amazon Ormanları
Amazon Ormanları

Sellere karşı mücadele ederler:

Ağaç kökleri, şiddetli yağmurda anahtar bir konumdadır. Toprağın daha fazla sel suyunu emmesine yardımcı olur, akışı yavaşlatarak toprak kaybını ve maddi hasarı azaltırlar. Modern yağmur suyu kontrolü önüne gelen benzin, yağ, gübre kalıntısı, böcek ilacı vb her şeyi su havzalarında biriktirir ve düşük oksijenli “ölü bölgeler” yaratır. Ormanlar ise bunu önceden engeller ve bulunduğu bölgede böyle durumlara müsaade etmez.

Yeraltı su depolama kaynaklarını (akiferler) doldururlar:

Ormanlar dev süngerler gibidir, yüzey boyunca kaymasına izin vermeyerek suyun büyük bir çoğunluğunu tutarlar. Köklerinden geçen su akiferlere damlar, dünyadaki içme, sanitasyon ve sulama için önemli olan yer altı suyu kaynaklarını doldurur, yani bir nevi yağmur suyu hasadı yaparlar.

Rüzgarı engellerler:

Ağaç grupları, rüzgara karşı hassas ürünler için bir tampon sağlayan bir rüzgâr siperi işlevi görebilir ve ormanlık bölgelerin yanında çiftçilik yapmayı daha etkin hale getirir. Ve bu bitkileri korumanın ötesinde, daha az rüzgar, arıların onları tozlaştırmasını da kolaylaştırır.

Toprağa sahip çıkarlar:

Bir ormanın kök ağı, tüm ekosistemin temelini rüzgâr veya su ile aşınmaya karşı koruyarak, çok miktarda toprağı dengeler. Ormansızlaşma tüm bunları engellememekle kalmaz, aynı zamanda toprak erozyonu da toprak kaymaları ve toz fırtınaları kaynaklı rüzgar erozyonu gibi hayati tehlike içeren yeni sorunları tetikleyebilir.

Rüzgar erozyonu
Rüzgar erozyonu

Kirli Toprağı Temizlerler:

Toprağı yerinde tutmanın yanında, ormanlar ayrıca bazı kirleticileri temizlemek için fito-remediasyon amaçlı da kullanabilirler. Ağaçlar toksinleri uzaklaştırabilir veya daha az tehlikeli olmaları için onları bozabilir. Bu, ağaçların lağım taşmalarını, yol kenarındaki dökülmeleri veya kirli su akışını emmesini sağlamak için yararlı bir özelliğidir.

Kirli Havayı Temizlerler:

Sadece CO2’yi değil, hava kirliliğini daha büyük ölçekte temizleyebilirler. Ağaçlar, karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi çok çeşitli havadaki kirletici maddelerde yakalar ve emerek bünyelerine alırlar.

Gürültü Kirliliğini Engellerler:

Ses ormanlarda kaybolur ve ağaçlar birer doğal gürültü bariyeri haline gelmiş olur. Susturma etkisi, büyük ölçüde yapraklardan kaynaklanmaktadır ve yalnızca birkaç tane iyi yerleştirilmiş ağaç arka plan sesini insan kulaklarının duyduğu gibi 5 ila 10 desibel veya % 50 oranında azaltabilir.

Bizi Beslerler:

Ağaçlar sadece meyve, fındık, tohum ve öz suyu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yenilebilir mantarlar, meyveler ve böcekleri geyik, hindiler, tavşanlar ve balıklar gibi daha büyük hayvanlara da sunarak besin zincirinin önemli bir aracısı olarak hayatlarına devam ederler.

Bize İlaç verirler:

Ormanlar, bol miktarda doğal ilaç sunar. Astım ilacı teofilin, kakao ağaçlarından gelir. Kansere karşı savaşma özelliği bilinen tüm bitkilerin yaklaşık yüzde 70’i yalnızca yağmur ormanlarında bulunur. Kısacası ormanlar bizlerin şifa kaynağı ve ecza deposudur.

Karın erime sürecinde etkin rol alırlar:

Ormanlar kışın karla kaplı alanlarda önemli bir rol oynayabilir. İlkbahar boyunca, ormanlar karın erime hızını düzenlemeye yardımcı olur ve çığ tehlikesini azaltır. Ayrıca eriyen karlardan kaynaklı suların kontrollü ve verimli bir şekilde toprağa ve yer altına sızmasına çok büyük katkı sağlarlar.

Doğa yürüyüşü
Doğa yürüyüşü

Ekolojik turizmin(ekoturizm) gelişimine katkı sağlarlar:

Doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemciliği ve doğada yapılabilen farklı etkinlikler, genellikle şehrin stresli ve kirli dünyasından çıkmak şehirliler için giderek daha önemli hale geliyor. İnsanlara sunulan onlarca tür aktivite ekoturizmin gelişmesine olumlu katkı sağlıyor ve bölgesel kalkınma olumlu etkileniyor.

Sağlıklı çocuk yetiştirmekte etkilidirler:

Çocukların odak sorunlarını azaltır, bilgilerini artırmasını sağlar, doğayı tanırlar, yaratıcılıkları artar ve daha kaliteli zaman geçirirler ve oyun oynamaları için çok değerli alan yaratır.

Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ormanlar önemlidir.
Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için ormanlar önemlidir.

Kaynaklar: 21 reasons why forests are importantAmazon rainforest ability to soak up carbon dioxide is fallingWhy are forests important?Yorumlar (1)


[…] gerekti yada gerektirildi. Bu sebeple binlerce kilometre kara yolu yaptık. Bu yolları da ormanların tam ortasından, doğaya hançer gibi geçirdik; hayvanları zora soktuk. Bu sayede de vahşi […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site