ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ

Çevre Bilinci” veya “Doğa Bilinci” konularından bahsetmek için ilk önce “Çevre” kavramını anlamamız ve içini doldurmamız gerekmektedir.

ÇEVRE

İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız ortamı çevre olarak adlandırıyoruz. Peki, nedir bu “çevre” dediğimiz olgunun gerçek anlamı, içerdikleri ve bize sundukları. Bunları biz ne kadar biliyoruz ve nasıl algılıyoruz ve bu çerçevede çevremize nasıl bir yaklaşımda bulunuyoruz.

Çevreyi en basit anlamıyla canlı ve cansız varlıkların beraber bulundukları ortam olarak düşünebiliriz. Bu beraberlik sayesinde bir etkileşim olmaması kaçınılmazdır. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana da bu etkileşim başlamış ve devam etmektedir. Etrafımıza baktığımızda toprak, su, hava gibi ana unsurları ve bunlarla iç içe olarak süregelen bitkiler, hayvanlar, diğer canlılar ve en önemlisi biz insanları da tamamlayıcılar olarak görebiliriz.

Çevre Bilinci ve Kirlilik

Çevre Bilinci; Çevre Kirliliğini Önlemek için önemli bir yaklaşımdır.

Çevre ve İnsan

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için içinde bulundukları çevreden faydalanmak zorundadırlar. Fakat bu durum insan yeni şeyler keşfettikçe ve kendisini geliştirmeye devam ettikçe gereğinden fazla artış göstermeye başlamış ve şu an da en tepe noktaya ulaşmıştır.

Biz insanlarda bilinçsizlik söz konusudur ve ihtiyaç olunandan fazla tüketim ve bunun karşılığında ise yerine konulmayan veya konulamayan doğal kaynakların hızla azalması ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu kaynak tüketimi yeni üretimleri ve milyonlarca ürünü ortaya çıkartmak adına yapılmaktadır.

Her yeni elbise, eşya, araba vb. ismini saymakla bitiremeyeceğimiz bu “zorunlu ihtiyaçlarımız?”, “olmazsa olmazlarımız?” sebebiyle çevremizde ki sınırsız olarak düşünülen ama aslında sınırlı olan değerlerimizi çok hızlı bir şekilde tüketirken kirlilik denilen bir şeyi de zamanla tanıma fırsatı bulmuş olduk ve şu günlerde hayatımızın seyrini değiştirmesine katkı sağlamaya da devam ediyoruz.

Çevreyi kirletiyoruz! Doğayı katlediyoruz!

Evet, biz bunları yapıyoruz. Aslında kendimize, geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize ihanet ediyoruz. Çevremiz, yani bizim nefes aldığımız, doğduğumuz, doyduğumuz ve bizi içinde barındıran bu yapı, bu yaşam alanımız en değerli varlığımız olması gerekirken biz bunu sağlayamıyoruz ya da aslında bilerek sağlamıyoruz.

Sağlayamıyoruz çünkü gerekli olan “çevre bilinci” birçok insanda maalesef yok. Bunun arttırılması lazım fakat halen yeterli bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor denilemez çünkü bunu yapması gereken birçok kurumlar ve kuruluşlardaki kişiler bilinçsiz. Hal böyle olunca da istenilen sonuca ulaşmak bir hayalden öte değil. Sağlamıyoruz çünkü bu işimize gelmiyor. Evet, bazıları için çevre ikinci hatta son sıralarda yer alıyor.

En basit noktadan başlarsak kişinin yere attığı sigara izmariti ya da bir ürünün ambalajı onun için bir sorun teşkil etmiyor; o sadece onu elinden çıkartmayı düşünüyor o an ve birkaç adım ötede olan çöp kutusu bile onun için bir şey ifade etmiyor. Çünkü onu bilerek yere atıyor. Bu en masum olan çevre kirliliği ortaya çıkaran olaylardan birine örnek olarak verilebilir.

Çevre Bilinci içerisinde ağaçların büyük önemi vardır

Çevre Bilinci yaklaşımında ağaçların büyük önemi vardır.

Bunun yanında asıl büyük sorun ise büyük çaplı sanayi tesislerinin ham madde tüketimlerinin sonucunda ortaya çıkan büyük çaplı kirlilikler. Havaya, suya ve toprağa üretimleri ile paralel olarak büyük miktarlarda kirletici madde veriyorlar. Eskiye nazaran gelişen teknoloji ve getirilen yeni yasalar sayesinde bir azalma var fakat hala suyumuz, havamız ve toprağımız oluşan kirlilikle karşı karşıya yani biz karşı karşıyayız.

Dünya Kaynaklarını Korumalıyız!

Dünyamız bizim için değerli. Bizim yaşam kaynağımız, evimiz, aslında her şeyimiz o. Fakat biz ona onun bize gösterdiği cömertliği, sevgiyi ve saygıyı göstermiyoruz. Bilinçlenmek için çaba harcamıyoruz. Gidilmesi gereken yolda ilerlemek yerine tam tersini yapıp başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz dertler açıyoruz.

Ama doğayı anlamaya çalışsak, çevremize yeterli özeni göstersek ve ona ihtiyacı olduğu gibi önem versek birçok sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. O, dün ve bugün olduğu gibi yarında yine bizimle olacak. Her birey kendi sorumluluklarını bilmeli ve bu sorumluluklar ne yapması gerektiriyorsa o şekilde bir şeyler yapmalı.

Çevre Bilinci ve Doğa

Çevre Bilinci ve Doğa Bilinci iç içe geçmiş olgulardır.

Çevre Bilincine Sahip Bireyler Neler Yapar?

Bilinçli olmanın önemi burada devreye giriyor. Neler yapmalıyız ki bilinçli olalım ve çevre bilincine sahip bireyler olalım. Onlarca üzerinden geçilmesi gereken nokta var aslında ama ilk akla gelenler şunlar olmalı diye düşünüyoruz:

  • Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanıma önem vermeliyiz (Doğada ki kaynakların daha az tüketilmesini sağlarız)
  • Enerji ve su dikkatli kullanmalı ve gerekirse tasarruf yapmaya dikkat etmeliyiz (Enerjide dışa bağımlıyız ve ayrıca su zengini değil neredeyse su fakiri bir ülke sayılabiliriz); yenilenebilir enerji kaynakları ilk tercihimiz olmalı ve yağmur suyu hasadı gibi yağışları daha verimli toplama ve kullanmamıza yardımcı olacak yöntemleri tercih etmeliyiz.
  • Aşırı tüketimden kaçınmalıyız ve doğal malzemelerden yapılmış ürünleri tercih etmeliyiz (Doğal olanlar daha sağlıklı ve kullanım süresi dolduğunda tekrardan doğaya dönmesi daha kısa süre alıyor)
  • Bir nevi geri dönüşüm olan kompostlaştırma ve solucan gübresi üretimi gibi süreçlerin ticari olarak ele alınmasının yanı sıra, evlerimize kadar girmesi de atıkları kaynağında çıktığı gibi yaşam döngüsü içine almamıza yardımcı olacaktır.
  • Sahip olduğumuz bilinci başkalarına da aşılamalıyız. Ağaç yaşken eğilir sözünü bizlerde çocuklarımız için uygulamalı ve onları daha küçükken çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Annelerimize, babalarımıza ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor bu konuda.
  • Sıfır Atık gibi tüm ülkeyi kapsayan projelerin ortaya çıkartılması ve uygulanmasının takip edilmesi de çok önemli adımlar olacaktır.
  • Erozyon (toprak ve rüzgar erozyonu) ve akabinde gerçekleşen çölleşme gibi konularda önlemlerin alınması geç olmadan gerçekleştirilmelidir.

Birey olarak, toplum olarak ulaşmamız gereken nokta sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir çevre olmalı. Bunun için bugün neler yapmalıyız, çevre bilincimizi nasıl daha üst seviyelere taşıyabiliriz, insanları nasıl daha bilinçli yapabiliriz. Bir arayış içinde olmalı ve doğru yönde gitmeli ve herkesi bu yöne davet etmeliyiz. Ancak bu şekilde köyümüz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız bizim o sevdiğimiz haliyle kalabilir ve gelecek için hem bize hem yeni nesillere bir miras olarak kalabilir.

Çevre Bilinci üzerine okuyabileceğiniz diğer yazılar:

  • Aytü Akal’ın Masallarıyla Çocukta Çevre Bilinci Geliştirme: Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Temiz bir çevrede yaşamak bütün insanların ortak isteğidir. Zira çevreden en çok yararlanan insanlar, ama en çok kirleten de yine insanlardır. Son yıllarda özellikle çevre kirliliği üst düzeye çıkmıştır. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, değişmesi sonucunda insanların, canlıların ve cansızların olumsuz yönde etkilemesi çevre kirliliği olarak tanımlanmaktadır ve gerekli önlemler alınmazsa ileride çok kötü sonuçlarla karşılaşacağımız olasıdır.
  • Çevre Bilinci Çocuklara Nasıl Aşılanır?: Yeşile önem veren, çevre bilinci olan bireylerin insan ilişkileri ve topluma uyumu güçlü oluyor. Bu nedenle çevreye duyarlı çocuklar büyüdükleri zaman insanları ve hayatı çok daha fazla seviyorlar. İşte çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için 5 öneri…
  • Doğaya Saygılı, Bilinçli Bireyler Yetiştirebilmek İçin Yapılan Faaliyetler:  Çevreye duyarlı olabilmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme bilincini sonradan kazandırmak oldukça zordur. Bu bilinci bireylere okul öncesi dönemde aşılamak en etkin ve verimli yollardan birisi olarak görülmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları bu dönemde çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmek, bir nevi geleceğe yatırım yapmak anlamı da taşımaktadır.


Yorumlar (23)

Çevre ve Çevre Bilinci | Yeşil Şeyler

31 Ağustos 2011 saat 14:19    


[…] Çevre Bilinci Platformu Tags: Çevre, Çevre Bilinci, Çevre Kirliliği, Doğa Previous postLastik Geri Dönüşümü […]

orman

15 Ocak 2013 saat 16:10    


çok teekür ederim çok işime yaradı

aysel kaçmaz

22 Mayıs 2013 saat 18:37    


Her şey doğru her yeri biz kirletiyoruz, ama asla hiç bir şeyi kirletmemeliyiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

esra

06 Kasım 2013 saat 16:50    


temiz olalım sağlıklı yaşayalım

rıza özbek

15 Ocak 2014 saat 16:30    


gerçekten çok faydalandım, Türk toplumunun çevre bilincini ölçen bir anket formu sitede var mıdır? çevreyle ilgili yapılacak araştırmaları artırmak için siteye konması gerektiğini düşünüyorum.

merve akkbk

14 Nisan 2014 saat 15:22    


teşekkürler

korecan

07 Mayıs 2014 saat 19:03    


nükleere inat yaşasın hayattt

ağaç

24 Mayıs 2014 saat 16:12    


saolun çok işie yaradı
….

teşke olsa

24 Mart 2015 saat 20:51    


proje için çok yararlı oldu ama bunları yapan olsa biz yapıyoruz onlar kiletiyor yapsak ne fayda offf

Ömer efe eyisüren

06 Aralık 2016 saat 21:19    


Artık kimsenin umrunda de il ama aslında çok önemli

baris

12 Mart 2017 saat 09:37    


Ormanların korunmasinda cevre bilinciyle ilgili bana soru lazim 3 tane soru

çevremizi koruyalım

22 Mayıs 2017 saat 19:58    


Keşke herkes de çevre bilinci olsa.Dünyamız o zaman daha güzel bir yer olabilirdi. Biz temizliyoruz ama başka insanlar kirletiyor. Buda bir şeyleri değiştirmiyor.


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİHAKKINDA […]

Ebru

30 Ekim 2017 saat 13:56    


Eğer bilinçli bir tüketici olursak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakabiliriz. https://www.tarz2.com/gelecek-nesillere-daha-yasanilabilir-bir-cevre

Yeşili Sev, Doğayı Koru! – Yeşil Çevre

29 Nisan 2018 saat 20:03    


[…] Alıntıdır. (http://www.cevrebilinci.com/cevre-bilinci/) […]


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİHAKKINDAİLETİŞİM […]


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ […]

Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir?

31 Mart 2019 saat 01:17    


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ […]


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ […]

Rüzgar Enerjisi

16 Nisan 2019 saat 16:25    


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ […]

Yeşil Bina Nedir?

17 Nisan 2019 saat 12:00    


[…] ÇEVRE VE ÇEVRE BİLİNCİ […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site