Çevre Bilinci ve Çevre Nedir?

Çevre Bilinci Nedir?

Çevre Bilinci“, “Doğa Bilinci“, “Ekolojik Bilinç“, “Çevreye saygı“, “Doğaya saygı“, “Çevreye duyarlılık“, “Çevreye karşı duyarlılık” yada “Çevre duyarlılığı” gibi birbiri ile iç içe geçmiş konulardan bahsetmek için ilk önce “Çevre” kavramını anlamamız ve içini doldurmamız gerekmektedir. Çevre nedir bilmeli, öğrenmeli, özümsemeli ve öğretmeliyiz!

Bunu da okumalısınız: Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm
Çevre Bilinci Nedir?

Çevre kavramına geçmeden kısaca yazmak gerekirse; Çevre Bilinci, doğal çevreye dikkat etmek ve dünyaya zarar vermeyen ve fayda sağlayan seçimler yapmak anlamına gelir. Çevre dostu küçük evlerden organik gıdaya, çevre bilinci sıcak ve süreklilik gerektiren, sürdürülebilir olması gereken bir konu ve aslında bir yaşam yaklaşımıdır.

Lütfen okuyun: Çevreye Saygılı Bireyler Nasıl Yetiştirilir?

Çevre Nedir?

İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız ortamı çevre olarak adlandırıyoruz. Peki, nedir bu “çevre” dediğimiz olgunun gerçek anlamı, içerdikleri ve bize sundukları. Bunları biz ne kadar biliyoruz ve nasıl algılıyoruz ve bu çerçevede çevremize nasıl bir yaklaşımda bulunuyoruz. Çevrenin korunması ile ilgili ne yapıyoruz?

Çevreyi en basit anlamıyla canlı ve cansız varlıkların beraber bulundukları ortam olarak düşünebiliriz. Bu beraberlik sayesinde bir etkileşim olmaması kaçınılmazdır. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana da bu etkileşim başlamış ve devam etmektedir.

Etrafımıza baktığımızda toprak, su, hava gibi ana unsurları ve bunlarla iç içe olarak süregelen bitkiler, hayvanlar, diğer canlılar ve en önemlisi biz insanları da tamamlayıcılar olarak görebiliriz.

Lütfen okuyun: Ormanların Faydaları Nelerdir?

Çevre Bilinci; Çevre Kirliliğini Önlemek için önemli bir yaklaşımdır.
Çevre Bilinci; Çevre Kirliliğini Önlemek için önemli bir yaklaşımdır.

Çevre ve İnsan

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için içinde bulundukları çevreden faydalanmak zorundadırlar. Fakat bu durum insan yeni şeyler keşfettikçe ve kendisini geliştirmeye devam ettikçe gereğinden fazla artış göstermeye başlamış ve şu an da en tepe noktaya ulaşmıştır.

Lütfen okuyunuz: Ağaçların Faydaları Nelerdir?

Biz insanlarda bilinçsizlik söz konusudur ve ihtiyaç olunandan fazla tüketim ve bunun karşılığında ise yerine konulmayan veya konulamayan doğal kaynaklar hızla azalmaya başlamıştır. Bu kaynak tüketimi yeni üretimleri ve milyonlarca ürünü ortaya çıkartmak adına yapılmaktadır.

Her yeni elbise, eşya, araba vb. ismini saymakla bitiremeyeceğimiz bu “zorunlu ihtiyaçlarımız?”, “olmazsa olmazlarımız?” sebebiyle çevremizde ki sınırsız olarak düşünülen ama aslında sınırlı olan değerlerimizi çok hızlı bir şekilde tüketirken kirlilik denilen bir şeyi de zamanla tanıma fırsatı bulmuş olduk ve şu günlerde hayatımızın seyrini değiştirmesine katkı sağlamaya da devam ediyoruz.

Çevreyi kirletiyoruz! Doğayı katlediyoruz!

Evet, biz bunları yapıyoruz. Aslında kendimize, geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize ihanet ediyoruz. Çevremiz, yani bizim nefes aldığımız, doğduğumuz, doyduğumuz ve bizi içinde barındıran bu yapı, bu yaşam alanımız en değerli varlığımız olması gerekirken biz bunu sağlayamıyoruz ya da aslında bilerek sağlamıyoruz.

Sağlayamıyoruz çünkü gerekli olan “çevre bilinci” birçok insanda maalesef yok. Bunun arttırılması lazım fakat halen yeterli bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor denilemez çünkü bunu yapması gereken bir çok kurum ve kuruluşlardaki kişiler bilinçsiz. Hal böyle olunca da istenilen sonuca ulaşmak bir hayalden öte değil. Sağlamıyoruz çünkü bu işimize gelmiyor. Evet, bazıları için çevre ikinci hatta son sıralarda yer alıyor.

Çevre Bilinci Nereden başlamalı?

En basit noktadan başlarsak kişinin yere attığı sigara izmariti ya da bir ürünün ambalajı onun için bir sorun teşkil etmiyor; o sadece onu elinden çıkartmayı düşünüyor o an ve birkaç adım ötede olan çöp kutusu bile onun için bir şey ifade etmiyor. Çünkü onu bilerek yere atıyor. Bu en masum olan çevre kirliliği ortaya çıkaran olaylardan birine örnek olarak verilebilir.

Çevre Bilinci yaklaşımında ağaçların büyük önemi vardır.
Çevre Bilinci yaklaşımında ağaçların büyük önemi vardır.

Bunun yanında asıl büyük sorun ise büyük çaplı sanayi tesislerinin ham madde tüketimlerinin sonucunda ortaya çıkan büyük çaplı kirlilikler. Havaya, suya ve toprağa üretimleri ile paralel olarak büyük miktarlarda kirletici madde veriyorlar.

Eskiye nazaran gelişen teknoloji ve getirilen yeni yasalar sayesinde bir azalma var fakat hala suyumuz, havamız ve toprağımız oluşan kirlilikle karşı karşıya yani biz karşı karşıyayız.

Çevre Bilinci için Dünya’nın Doğal Kaynaklarını Korumalıyız!

Dünyamız bizim için değerli. Bizim yaşam kaynağımız, evimiz, aslında her şeyimiz o. Fakat biz ona onun bize gösterdiği cömertliği, sevgiyi ve saygıyı göstermiyoruz. Bilinçlenmek için çaba harcamıyoruz. Gidilmesi gereken yolda ilerlemek yerine tam tersini yapıp başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz dertler açıyoruz.

Bunu da okuyabilirsiniz: Doğal kaynaklar nelerdir?

Ama doğayı anlamaya çalışsak, çevremize yeterli özeni göstersek ve ona ihtiyacı olduğu gibi önem versek birçok sıkıntıdan kurtulmuş olacağız. O, dün ve bugün olduğu gibi yarında yine bizimle olacak. Her birey kendi sorumluluklarını bilmeli ve bu sorumluluklar ne yapması gerektiriyorsa o şekilde bir şeyler yapmalı.

Çevre Bilinci ve Doğa Bilinci iç içe geçmiş olgulardır.
Çevre Bilinci ve Doğa Bilinci iç içe geçmiş olgulardır.

Çevre Bilinci Sahibi Bireyler Neler Yapar?

Bilinçli olmanın önemi burada devreye giriyor. Neler yapmalıyız ki bilinçli olalım ve çevre bilincine sahip bireyler olalım. Onlarca üzerinden geçilmesi gereken nokta var aslında ama ilk akla gelenler şunlar olmalı diye düşünüyoruz:

Geri Dönüşüm ve Tasarruf

Doğa ve Doğal Kaynaklar

 • Aşırı tüketimden kaçınmalıyız ve doğal malzemelerden yapılmış ürünleri tercih etmeliyiz (Doğal olanlar daha sağlıklı ve kullanım süresi dolduğunda tekrardan doğaya dönmesi daha kısa süre alıyor)
 • Ağaç dikmenin önemini kavramalı ve kavranmasını sağlamalıyız (Unutmayalım bir kişi yılda 7 ağaç tüketir. Bunu ve daha fazlasını yerine dikmemiz lazım) ve ağaçların faydaları ve bunun yanında ormanların faydaları nelerdir öğretmeliyiz.
Çevre Bilinci Sahibi Bireyler Neler Yapar?
Çevre Bilinci Sahibi Bireyler Neler Yapar?
 • Sahip olduğumuz bilinci başkalarına da aşılamalıyız. Ağaç yaşken eğilir sözünü bizlerde çocuklarımız için uygulamalı ve onları daha küçükken çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Annelerimize, babalarımıza ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor bu konuda.
 • Erozyon (toprak ve rüzgar erozyonu) ve akabinde gerçekleşen çölleşme gibi konularda önlemlerin alınması geç olmadan gerçekleştirilmelidir.
 • Doğayı tanımak ve onu özümsemek gerekliliğini bilmemiz lazım; bu sebeple belirli zamanlarda bulunduğumuz bölgede en yakın doğa noktasında doğa yürüyüşü yapmaya başlamalı ve buna aile ve yakın çevremizi de dahil ederek içimizde ki doğa yoksunluğunun ve bilgi eksikliğinin önüne geçmeliyiz.

Bizlere düşen rol nedir?

Birey olarak, toplum olarak ulaşmamız gereken nokta sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir çevre olmalı. Bunun için bugün neler yapmalıyız, çevre bilincimizi nasıl daha üst seviyelere taşıyabiliriz, insanları nasıl daha bilinçli yapabiliriz.

Çevreye saygılı olmanın doğaya katkısı nedir?” ve “Çevre bilincini arttırmak için neler yapılabilir?“,  bunları anlatabilmeliyiz ve uygulamaya almalıyız.

Bir arayış içinde olmalı ve doğru yönde gitmeli ve herkesi bu yöne davet etmeliyiz. Ancak bu şekilde köyümüz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız bizim o sevdiğimiz haliyle kalabilir ve gelecek için hem bize hem yeni nesillere bir miras olarak kalabilir.

Kaynak: Environmental Awareness: Definition, History & Importance

Çevre Bilinci üzerine okuyabileceğiniz diğer yazılar:

Aytü Akal’ın Masallarıyla Çocukta Çevre Bilinci Geliştirme:

Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Temiz bir çevrede yaşamak bütün insanların ortak isteğidir. Zira çevreden en çok yararlanan insanlar, ama en çok kirleten de yine insanlardır. Son yıllarda özellikle çevre kirliliği (alg patlaması, asit yağmurları, plastik kirliliği vb.) üst düzeye çıkmıştır.

Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, değişmesi sonucunda insanların, canlıların ve cansızların olumsuz yönde etkilemesi çevre kirliliği olarak tanımlanmaktadır ve gerekli önlemler alınmazsa ileride çok kötü sonuçlarla karşılaşacağımız olasıdır.

Çevre Bilinci Çocuklara Nasıl Aşılanır?:

Yeşile önem veren, çevre bilinci olan bireylerin insan ilişkileri ve topluma uyumu güçlü oluyor. Bu nedenle çevreye duyarlı çocuklar büyüdükleri zaman insanları ve hayatı çok daha fazla seviyorlar. İşte çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için 5 öneri…

Doğaya Saygılı, Bilinçli Bireyler Yetiştirebilmek İçin Yapılan Faaliyetler:

Çevreye duyarlı olabilmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilme bilincini sonradan kazandırmak oldukça zordur. Bu bilinci bireylere okul öncesi dönemde aşılamak en etkin ve verimli yollardan birisi olarak görülmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları bu dönemde çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmek, bir nevi geleceğe yatırım yapmak anlamı da taşımaktadır.

Doğanın İyileştirici Etkisi:

İnsan doğal bir varlıktır. Doğanın bir parçasıdır ve doğası gereği diğer canlılarla bağ veya iletişim kurar.  Bu iletişim çoğu zaman diğer insanlarla, hayvanlarla ve bitkilerle gerçekleşir.

Çevre Bilinci Üzerine Kitaplar

Doğa Dostu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
Doğayı Sevme Sanatı ve Bilimi

Scott D. Sampson trafından yazılmış, orjinal ismi “How to Raise a Wild Child: The Art and Science of Falling in Love with Nature” kitabı Duygu Argın tarafından çevrilmiş ve Alfa Yayınlarından çıkmış bir kitap.

Doğa Dostu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
Doğa Dostu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Çevre Bilinci ve Çevre Nedir?” hakkında 34 yorum

 1. Geri izleme: Çevre ve Çevre Bilinci | Yeşil Şeyler

 2. aysel kaçmaz

  Her şey doğru her yeri biz kirletiyoruz, ama asla hiç bir şeyi kirletmemeliyiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. rıza özbek

  gerçekten çok faydalandım, Türk toplumunun çevre bilincini ölçen bir anket formu sitede var mıdır? çevreyle ilgili yapılacak araştırmaları artırmak için siteye konması gerektiğini düşünüyorum.

 4. teşke olsa

  proje için çok yararlı oldu ama bunları yapan olsa biz yapıyoruz onlar kiletiyor yapsak ne fayda offf

 5. baris

  Ormanların korunmasinda cevre bilinciyle ilgili bana soru lazim 3 tane soru

 6. çevremizi koruyalım

  Keşke herkes de çevre bilinci olsa.Dünyamız o zaman daha güzel bir yer olabilirdi. Biz temizliyoruz ama başka insanlar kirletiyor. Buda bir şeyleri değiştirmiyor.

 7. Geri izleme: » Solucan Gübresi Üretimi: Vermikompostlaştırma | Çevre Bilinci Platformu - Çevreciyiz ve Doğayı Çok Seviyoruz! |

 8. Geri izleme: Yeşili Sev, Doğayı Koru! – Yeşil Çevre

 9. Geri izleme: » Çevreye saygılı bireyler nasıl yetiştirilebilir? | Çevre Bilinci Platformu - Çevreciyiz ve Doğayı Çok Seviyoruz! |

 10. Geri izleme: » Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır? | Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform |

 11. Geri izleme: Yağmur Suyu Hasadı - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform | Çevre Bilinci – Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform |

 12. Geri izleme: Dünya için bir şey yap!: Dünyamızı hep birlikte nasıl kurtarabiliriz?

 13. Geri izleme: Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir?

 14. Geri izleme: Rüzgar Erozyonu ve Çevreye Zararları - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 15. Geri izleme: Rüzgar Enerjisi

 16. Geri izleme: Yeşil Bina Nedir?

 17. Geri izleme: Dünya Çevre Günü - 5 Haziran

 18. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

 19. Geri izleme: Sivrisineklerden Korunmanın Doğal Yolları Nelerdir?

 20. Geri izleme: Yosun İçme Suyundan Arsenik Arıtıyor!

 21. Geri izleme: Derince’nin En Değerli Yeşil Alanlarından Birisi Betonlaşmaya mı Kurban Edilecek!

 22. Kamil

  Çevre ve doğa korunması gereken birer değerdir korunması için bilinçlilik önemlidir. Lütfen bu yolda hareket etmeye devam edelimmm…

 23. Geri izleme: Yeşil Teknoloji Nedir? Popüler Çevreci ve Sürdürülebilir Teknolojiler!

 24. Geri izleme: GELECEĞE NEFES - 11 MİLYON AĞAÇ, BUGÜN FİDAN YARIN NEFES

 25. Geri izleme: Bitki Körlüğü Nedir ve Neden Önemlidir? Nasıl Önlenebilir?

 26. Geri izleme: Fosfor Nedir? Fosforun Kaynakları ve Faydaları Nelerdir?

 27. Geri izleme: 2019'da En Çok Okunan Yazılarımız: Çevre, Ağaç, Geri Dönüşüm!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir