Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Doğal Kaynaklar

Doğal kaynaklar, Dünya’da insan çabası olmadan var olan, ancak insanların ekonomik kazanç veya başka amaçlarla yararlanabilecekleri maddeler veya malzemelerdir. Ayrıca, doğal kaynaklar yenilenebilir veya yenilenemeyen kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Yenilenebilir doğal kaynakların olduğu yerlerde, bu tür kaynakların insan tarafından tekrar tekrar kullanılmasından sonra bile doğal olarak varlığını sürdürebilmektedir.

Yenilenebilir doğal kaynaklara örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere Oksijen, tatlı su, kereste, güneş enerjisi ve rüzgarı içerir. Kısacası, yenilenebilir kaynaklar, diğer doğal kaynak sınıfları ile bağlantılı büyük bir tükenme riskine tabi değildir.

Öte yandan, yenilenemeyen kaynaklar, ömür boyu değiştirilemeyecek doğal kaynak türleridir. Çoğu zaman, bu sınıftaki doğal kaynaklar, bu kaynakların Dünya tarafından yenilenmesi için milyonlarca yıl gerektirir. Yenilenemeyen doğal kaynaklara örnek olarak Fosil yakıtlar, Metal cevherleri, Yeraltı suları (bazen) ve çeşitli Toprak mineralleri sayılabilir.

Toprak (Arazi)

Toprak, dünyadaki en bol ve önemli doğal kaynaklardan biridir. Gıda üretimi, endüstriyel hammadde üretimi ve enerji kaynakları üretimi için hem doğrudan hem de dolaylı olarak gereklidir. Besin, oksijen, su ve ısı sağlayan ekosistemlerin işlevi için gereklidir.

Toprak
ToprakKaynak

Toprak kaynakları çoğu zaman zayıf tarım uygulamaları ve kimyasal kirlenme nedeniyle bozulmaya maruz kalmaktadır. Mevcut ve gelecek nesillerin karşılaştığı önemli bir zorluk, bu yeri doldurulamaz doğal kaynağın fiziksel imha ve kirlenmeden korunmasıdır.

Su

Su aynı zamanda yaşamın varlığı için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Her ne kadar tatlı su çoğu zaman yenilenebilir bir kaynak olarak kabul edilse de, çoğu su, doldurulanlardan daha hızlı tüketilen yeraltı suyu kaynaklarından gelmektedir.

Su
SuKaynak

Su, tüm kaynakların en bolu olarak görülebilse de, dünyanın bazı bölgelerinde oldukça azdır ve Ormansızlaşma, Kentsel büyüme, Kirlilik ve İklim değişikliği gibi çeşitli faaliyetlerle kolayca kirletici olabilir.

Tuz

Kimyasal olarak sodyum klorür olarak bilinen tuz, insanların ve hayvanların sağlıklı yaşaması için temel mineral gereksinimlerinden bir tanesidir. Tuz, deniz ve okyanuslardan, göllerden ve topraktan elde edilir.

Ağaçlar

Ağaçlar birçok bitki ve hayvan türü için vazgeçilmez bir yaşam alanı sağlar. Ağaçlar hava sıcaklıklarını ve nemi düşürür. Ayrıca rüzgara karşı siper olurlar. Ağaçlar ayrıca taşkın ve toprak erozyonunun azaltılmasına da yardımcı olur. Ağaçlar ana oksijen ve temiz hava kaynağıdır. Ağaçlardan elde edilen kereste, dünyadaki birçok toplumda önemli bir yenilenebilir doğal kaynaktır. Sorumlu bir şekilde ele alındığında üretim hem sürdürülebilir hem de ekonomik olabilir.

Bunu da okumalısınız: Ağaçların Faydaları Nelerdir?

Kaynak: 13 Excellent Examples of Natural Resources That Exist on Earth

Kategori: BİLİM, ÇEVRE

Etiketler: , , ,Yorumlar (1)

Yeşil Bina Nedir?

17 Nisan 2019 saat 12:01    


[…] Doğal kaynakları korur. […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site