Yağmur Suyu Hasadı Nedir ve Neden Yapılmalıdır?

Su, bir çok doğal sistem ve insan yaşamı için az bulunur ve değerli bir kaynak. Suyun korunması, artan nüfus, değişen yaşam şartları ve standartları, endüstriyel aktiviteler, sürekli ekonomik gelişmeler ve özellikle küresel ısınma sebebiyle çok önemli hale geldi. Bu stresi yaratan sebeplerden dolayı, azalan ve tahrip edilen su kaynaklarının korunması çok önemlidir.

Yağmur suyu hasadı

Yağmur suyu hasadı

Hızlı ve plansız şehirleşme büyük problemlere yol açar; bunlardan en önemlisi de yüksek miktarda su ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. Bunun sonucunda, suyun sağlanması ve iletilmesi için yeni arıtma tesisleri ve alt yapıların inşa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yağmur sularının toplanması için drenaj sistemleri ve tüm bu sistemlerin rutin bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, şehirlerde, doğal kaynakların daha akılcı kullanımı hem şimdi hem de gelecek nesiller için bir zorunluluk olmalıdır. Yağmur suyu hasadı, merkezi olmayan bir su yönetim sürecidir. Bu yöntemin kullanımı, klasik şehir su dağıtım ve kullanım sistemine göre birçok üstünlük taşımaktadır ve büyük fırsatlar barındırmaktadır.

Yağmur suyu hasadının olumlu yönleri:

 • Sürdürülebilir, etkin, verimli, ekonomik, güvenli ve çevre dostudur.
 • Şehirde ve kırsal alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.
 • Çok farklı kullanım alanları vardır;
 1. Tuvalet sifonlarında
 2. Yeşil alan ve tarımsal arazi sulamasında
 3. Araç yıkamasında
 4. Yeterli arıtım ile içme suyu olarak
 • Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tükenmesine engel olur.
 • İçme suyu arıtım tesislerinde ki yük azalır.
 • Atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerindeki yük azalır.
 • Aşırı yağışlarda oluşabilecek ani sel ve taşkın durumlarında önleyici olur.


Yorumlar (1)


[...] bitkilerinizi kendiniz elle sularsanız, su kullanımınızı yüzde 33 oranında azaltabilirsiniz. Yağmur suyunu hasat etmek için yağmur toplama depolarının takılması da çok yardımcı olur ve yüksek miktarda su [...]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site