Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir?

Biyogaz, oksijenin yokluğunda organik maddenin parçalanmasıyla üretilen farklı gazların karışımını ifade eder. Biyogaz üretimi, tarımsal atık, gübre, belediye atığı, bitki artıkları, atıksu çamuru, yeşil atık veya yiyecek atığı gibi ham maddelerden sağlanır. Biyogaz, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alır; bir nevi biyokütle enerjisi olarakta ifade edilebilir.

Biyogaz, oksijensiz ve kapalı bir sistem içindeki materyali sindiren metanojen veya anaerobik organizmalar ile anaerobik sindirim/çürütme veya biyolojik olarak çözünebilir materyallerin fermantasyonu ile üretilir. Bu kapalı sistem anaerobik bir çürütücü veya bir biyoreaktör olarak adlandırılır.

Biyogaz üretim tesisi

Biyogaz üretim tesisi – Kaynak

Biyogazın İçeriği Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Biyogaz ağırlıklı olarak metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) gazından oluşur ve az miktarda hidrojen sülfür (H2S) ve su içerebilir. Biyogaz yanabilir veya oksijenle oksitlenebilir. Bu enerji salınımı biyogazın yakıt olarak kullanılmasını sağlar; yemek pişirme gibi herhangi bir ısıtma amaçlı kullanılabilir. Gaz içindeki enerjiyi elektrik ve ısıya dönüştürmek için bir gaz motorunda da kullanılabilir.

Doğal gazla aynı şekilde CNG’ye sıkıştırılır ve motorlu taşıtlara güç vermek için kullanılır. Biyogaz, biyo-metan haline geldiğinde temizlenebilir ve doğal gaz standartlarına yükseltilebilir. Yenilenebilir bir kaynak olarak kabul edilir, çünkü üretim ve kullanım döngüsü süreklidir ve net bir karbondioksit üretmez.

Biyogazın Faydaları Nelerdir?

  1. Isı ve elektrik enerjisi sağlar.
  2. Çevre dostudur.
  3. Üretimi ile toprak ve su kirliliği azalır.
  4. Üretilmesiyle beraber organik gübre üretimi de sağlanmış olur; böylece yapay ve ticari gübrelere olan ihtiyaç azalır.
  5. Döngüsel ekonomiyi destekleyen basit ve ucuz bir teknolojidir.
  6. Gelişmekte olan bölgeler için sağlıklı bir pişirme ve ısınma kaynağıdır.
  7. Bölgesel kalkınmaya katkısı büyüktür.
  8. Enerji ithalatının azalmasını sağlar.
  9. Koku yapıcı maddelerin çıkmasına engel olur.
  10. Küresel ısınmaya sebep olan metanın kapalı sistem içerisinde tutulmasını sağlar ve daha da fazlasını üreterek faydalı hale getirir.

Biyogaz üretimi gerçekleştiren bir tesiste TARIM TÜRK TV‘nin yaptığı program: Dereden Tepeden Programı | Biogaz Üretim Tesisi (Balıkesir-Bandırma)

Kaynak:Biogas production from chicken manure: Co-digestion with spent poppy strawDry anaerobic digestion of chicken manure coupled with membrane separation of ammonia – Advantages and Disadvantages of BiogasBenefits of BiogasYorumlar (2)


[…] tekrardan ekonomiye ve en önemlisi de doğaya geri kazandırılabilir. Bu  süreçler arasında biyogaz üretimi (anaerobik çürütme), kompostlaştırma ve vermikompostlaştırma yer alır. Bunların arasından […]


[…] yenilenebilir ve güneşten gelen yenilenebilir enerji ile büyürler. Etanol, biyodizel ve biyogaz gibi yakıtlar biyokütleden de üretilebilmektedir. Biyokütle yakıtlarının aynı zamanda […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site