Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir?

Biyogaz, oksijenin yokluğunda organik maddenin parçalanmasıyla üretilen farklı gazların karışımını ifade eder. Biyogaz üretimi, tarımsal atık (haşhaş küspesi, tahıl sapı vb.), gübre (inek, koyun, tavuk, keçi, domuz vb.), belediye atığı, bitki artıkları, atıksu çamuru, yeşil atık veya yiyecek atığı gibi ham maddelerden sağlanır. Biyogaz, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alır ve biyokütle enerjisi olarakta ifade edilebilir.

Biyogaz, oksijensiz ve kapalı bir sistem içindeki materyali sindiren metanojen veya anaerobik organizmalar ile anaerobik sindirim/çürütme veya biyolojik olarak çözünebilir materyallerin fermantasyonu ile üretilir. Bu kapalı sistem anaerobik bir çürütücü veya bir biyoreaktör olarak adlandırılır.

Biyogaz üretim tesisi

Biyogaz üretim tesisi – Kaynak

Anaerobik Çürütme İşleminin Aşamaları Nelerdir?

Biyogaz üretimi dört aşamaya ayrılmaktadır.

1 – Hidroliz:

İlk adımda, hidrolitik mikroorganizmalar tarafından üretilen hücre dışı enzimler (örneğin, selülaz, amilaz, proteaz ve lipaz), karmaşık organik polimerleri basit, çözünür, monomerlere ayrıştırır.

2 – Asidogenez (Fermentasyon):

Hidrolizden kaynaklanan küçük moleküller dönüştürülür. Asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit gibi uçucu yağ asitlerinin bir karışımı asitojenler (fermentatif bakteri) tarafından oluşturulur.

3 – Asetogenez:

Üçüncü aşamada, asetojenik bakteriler uçucu yağ asitlerini  asetat, C02 ve/veya hidrojene dönüştürürler.

4 – Metanogenez:

Son aşama olan metanojenezde ise, metanojenler asetat/asetik asitten ve CO2+H2’dan CH4 yani metan ve CO2 (karbondisoksit) üretimi gerçekleştirir.

Biyogazın İçeriği Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Biyogaz ağırlıklı olarak metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) gazından oluşur ve az miktarda hidrojen sülfür (H2S) ve su (H2O) içerebilir. Biyogaz yanabilir veya oksijenle oksitlenebilir. Bu enerji salınımı biyogazın yakıt olarak kullanılmasını sağlar; yemek pişirme gibi herhangi bir ısıtma amaçlı kullanılabilir. Gaz içindeki enerjiyi elektrik ve ısıya dönüştürmek için bir gaz motorunda da kullanılabilir.

Doğal gazla aynı şekilde CNG’ye sıkıştırılır ve motorlu taşıtlara güç vermek için kullanılır. Biyogaz, biyo-metan haline geldiğinde temizlenebilir ve doğal gaz standartlarına yükseltilebilir. Yenilenebilir bir kaynak olarak kabul edilir, çünkü üretim ve kullanım döngüsü süreklidir ve net bir karbondioksit üretmez.

Biyogaz Üretiminde Etkileyen Faktörler

 • Ortam sıcaklığı (mezofilik, termofilik?)
 • Hammadde cinsi (gübre, arıtma çamuru, meyve posası vb.)
 • Hammadde miktarı
 • Ortamın asitliği (pH)
 • Partikül büyüklüğü
 • Fermentasyon süresi
 • Organik yükleme hızı
 • Karbon/azot ( C/N ) oranı
 • Tesis tipi
 • Kuru madde miktarı

Biyogazın Faydaları Nelerdir?

 1. Isı ve elektrik enerjisi sağlar.
 2. Çevre dostudur.
 3. Üretimi ile toprak ve su kirliliği azalır.
 4. Üretilmesiyle beraber organik gübre üretimi de sağlanmış olur; böylece yapay ve ticari gübrelere olan ihtiyaç azalır.
 5. Döngüsel ekonomiyi destekleyen basit ve ucuz bir teknolojidir.
 6. Gelişmekte olan bölgeler için sağlıklı bir pişirme ve ısınma kaynağıdır.
 7. Bölgesel kalkınmaya katkısı büyüktür.
 8. Enerji ithalatının azalmasını sağlar.
 9. Koku yapıcı maddelerin çıkmasına engel olur.
 10. Küresel ısınmaya sebep olan metan gazının kapalı sistem içerisinde tutulmasını sağlar ve daha da fazlasını üreterek faydalı hale getirir.
 11. Hastalık yapıcı zararlı patojen organizmaların kontrolünü sağlar.

Biyogaz üretimi gerçekleştiren bir tesiste TARIM TÜRK TV‘nin yaptığı program: Dereden Tepeden Programı | Biogaz Üretim Tesisi (Balıkesir-Bandırma)

Kaynak:Biogas production from chicken manure: Co-digestion with spent poppy strawDry anaerobic digestion of chicken manure coupled with membrane separation of ammonia – Advantages and Disadvantages of BiogasBenefits of BiogasProduction and characterization of H2S and PO43− carbonaceous adsorbents from anaerobic digested fibers

Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir?” hakkında 7 yorum

 1. Geri izleme: Solucan Gübresi Nasıl Üretilir? - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform | Çevre Bilinci – Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform |

 2. Geri izleme: Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform | Çevre Bilinci – Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform |

 3. Geri izleme: Güneş Enerjisi

 4. Geri izleme: Doğal Kaynaklar Nelerdir?

 5. Geri izleme: Hamam Böceği İklim Değişikliğini Önleyebilir mi?

 6. Geri izleme: Biyokütle Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?

 7. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir