Güneş Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi, Güneş’ten elde edilen elektrik veya termal enerji şeklinde kullanılabilen faydalı bir enerjidir. Bir diğer tanımla; Güneş’ten yayılan radyasyon ile ısı üretilmesi ve kimyasal reaksiyonların ortaya çıkması ile elektrik üretilmesi süreçleri ile elde edilen enerjiye denir.

Dünyaya ulaşan toplam güneşin enerji miktarı, dünyanın mevcut ve gelecekte öngörülen tüm enerji gereksinimlerinin çok çok üstündedir. Uygun şekilde toplanır ve enerji üreten sistemlere entegre edilirse, bu yüksek miktarda ki kaynak gelecekte tüm enerji ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahiptir. Görülüyor ki güneşin enerjisi aslında bize yetecek yegane kaynaktır. Bu sebeple yönümüzü ve yüzümüzü güneşe dönmeliyiz. Güneşin ve Güneş Enerjisinin Faydaları çoktur!

Güneş Enerjisi Nedir?
Güneş Enerjisi Nedir? – Kaynak

Güneş enerjisinin tükenmez arzı ve kirletici olmayan karakteri nedeniyle sonlu fosil yakıtların yani kömür, petrol ve doğal gazın kullanımından vazgeçilmesinde öncü olacak ve yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi, biyogaz üretimi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi vb.) içerisinde en cazibi olarak yerini sağlam bir şekilde alacaktır.

Güneş enerjisi, dünyanın hemen her yerinde kullanılabilecek, temiz, ucuz ve yenilenebilir bir güç kaynağıdır. Güneş ışığının dünyanın yüzeyine çarptığı herhangi bir nokta, enerji üretmek için potansiyel bir konumdur. Ve bu enerji güneşten geldiğinden, sınırsız bir güç kaynağını temsil eder.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları

Güneş enerjisinin potansiyeli çok büyüktür ve dünyanın toplam günlük elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 200.000 katıdır. Ama, güneş enerjisinin kendisi serbest olsa da, toplanması, dönüştürülmesi ve depolanmasının maliyeti yüksektir. Güneş radyasyonu, termal enerji (ısı) ve/veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Termal Enerji

Güneş enerjisini yakalamak ve termal enerjiye dönüştürmek için kullanılan en yaygın cihaz güneş enerjili ısıtma uygulamaları için düz plaka kolektör kullanılmaktadır. Düz plakalı kolektörler güneş enerjili su ısıtıcıları ve ev ısıtması için yaygın olarak kullanılır. Daha küçük ölçekte ele alındığında ise, güneş enerjisi özel olarak tasarlanmış güneş ocaklarında veya fırınlarında yemek pişirmek için de kullanılabilir.

Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün
Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün – Kaynak

Elektrik üretimi

Güneş radyasyonu, güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) tarafından doğrudan elektriğe dönüştürülebilir. Bu tür hücrelerde, ışık bir metal ile bir yarı iletken (silikon gibi) arasındaki bağlantıya veya iki farklı yarı iletken arasındaki bağlantıya çarptığında küçük bir elektrik voltajı üretilir.

Güneş enerjisi santrali

Bir güneş enerjisi santrali, doğrudan fotovoltaik panelleri kullanarak veya dolaylı olarak konsantre güneş enerjisi sistemlerini kullanarak güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesine dayanır.

CSP Güneş enerji santralleri

Konsantre güneş enerjisi santralleri, çeşitli ayna konfigürasyonları kullanarak güneş enerjisini yüksek sıcaklıktaki ısıya dönüştürerek elektrik enerjisi üretir.

Konsantre bir güneş enerjisi santrali tarafından üretilen güç miktarı doğrudan güneş ışığının miktarına bağlıdır. Yoğunlaştırılmış fotovoltaik yoğunlaştırıcılar gibi, bu teknolojiler dağınık güneş ışığından ziyade yalnızca doğrudan ışın güneş ışığını kullanırlar.

Yoğunlaştırılmış Fotovoltaik Güneş enerji santralleri

Bir fotovoltaik sistem, bir invertör ile birleştirilmiş bir veya daha fazla güneş panelinden elektrik üretmek için Güneşten gelen enerjiyi kullanan bir sistemdir. Fotovoltaik sistemleri küçük çatı veya portatif sistemlerden, büyük ölçekli üretim tesislerine kadar büyük farklılıklar gösterebilir.

Foton denilen enerji paketlerinden oluşan Güneşten gelen ışık, güneş paneline düşer ve fotovoltaik etki adı verilen bir işlemle elektrik akımı yaratır. Bir güneş panelinden üretilen elektrik, doğru akım (DC) biçimindedir. Birçok elektronik cihaz telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız da dahil olmak üzere DC elektrik kullanmasına rağmen, alternatif akım (AC) sağlayan (ve gerektiren) elektrik şebekesini kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, güneş enerjisinin faydalı olması için önce inverter kullanılarak DC’den AC’ye dönüştürülmesi gerekir.

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Avantajları

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynağıdır
  Güneş enerjisinin faydaları arasında en önemli şey güneş enerjisinin gerçekten yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Dünyanın her yerinde kullanılabilir ve her gün kullanılabilir. Diğer enerji kaynaklarından farklı olarak güneş enerjisi tükenmez. Güneş enerjisi güneşe sahip olduğumuz sürece erişilebilir olacaktır.
 2. Elektrik Faturalarını Azaltır
  Enerji ihtiyaçlarınızın bir kısmını güneş sisteminizin ürettiği elektrikle karşılayacağınız için enerji faturalarınız düşecektir. Faturanızdan ne kadar tasarruf edeceğiniz, güneş sisteminin boyutuna ve elektrik veya ısı kullanımınıza bağlı olacaktır. Buna ek olarak ise sadece elektrik faturasında tasarruf etmekle kalmayacak eğer imkanınız varsa şebekeye geri verdiğiniz fazla enerji için maddi kazançta sağlayabilirsiniz.
 3. Farklı Türden Uygulamalar
  Güneş enerjisi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Elektrik (fotovoltaik) veya ısı üretebilir. Enerji şebekesine erişimi olmayan alanlarda elektrik üretmek, sınırlı miktarda temiz su temini olan bölgelerde suyu damıtmak ve uzayda uyduları çalıştırmak için kullanılabilir.
 4. Düşük Bakım Maliyetleri
  Bu sistemler genellikle çok fazla bakım gerektirmez. Onları sadece nispeten temiz tutmanız gerekir, bu yüzden yılda birkaç kez temizlemeniz işe yarayabilir. Bu durum panellerin bulunduğu iklim ve coğrafya ile de çok alakalıdır. Genelde, güneş sisteminin ilk maliyetini karşıladıktan sonra bakım ve onarım işleri için çok az harcama bekleyebilirsiniz.
 5. Teknolojik Gelişmeler
  Güneş enerjisi endüstrisindeki teknoloji sürekli ilerlemektedir ve gelecekte gelişmeler daha fazla yoğunlaşacaktır. Nanoteknolojideki yenilikler, güneş panellerinin etkinliğini artırabilir ve güneş enerjisi sistemlerinin elektriksel girişini iki veya üç katına çıkarabilir.

Güneş Enerjisinin Dezvantajları

 1. Maliyet
  Bir güneş sistemi satın almanın ilk maliyeti yıllar içinde düşmekle beraber hala bir çok durum için oldukça yüksektir. Buna güneş panelleri, invertör, aküler, kablolar ve kurulum için ödeme yapılması da dahildir. Bununla birlikte, güneş teknolojileri sürekli olarak gelişmektedir, bu nedenle gelecekte fiyatların düşeceğini varsaymak gerekiyor. Bu da maliyeti artık bir dezavantaj olarak görmemizin önüne geçecektir.
 2. Hava Durumuna Bağımlı
  Bulutlu ve yağmurlu günlerde bile toplanabilse de, güneş sisteminin verimi ciddi oranlarda düşebilir. Güneş panelleri, güneş enerjisini etkin bir şekilde toplamak için güneş ışığına bağlıdır. Bu nedenle, birkaç bulutlu ve yağmurlu günün enerji sistemi üzerinde gözle görülür bir etkisi olabilir. Ayrıca gece boyunca güneş enerjisinin toplanamayacağını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
 3. Güneş Enerjisinin Depolanması Pahalıdır
  Bu enerji hemen kullanılmalı ya da büyük bataryalarla depolanmalıdır. Şebeke dışı güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan bu bataryalar, enerjinin gece kullanılması için gün boyunca şarj edilebilir. Çoğu durumda, yalnızca gündüz kullanmak ve gece boyunca şebekeden enerji almak daha akıllıdır.
 4. Çok Fazla Alan Kullanır
  Güneş panelleri çok fazla alan gerektirir ve bazı çatılar, sahip olmak istediğiniz güneş paneli sayısına uyacak kadar büyük değildir. Alternatif olarak, bazı panelleri bahçenize monte etmeniz gerekir ve toprağınızdan feragat etmek zorunda kalabilirsiniz.
 5. Kirlilik Yaratabilir
  Güneş enerjisi sistemleriyle ilgili kirlilik üretme potansiyeli diğer enerji kaynaklarına göre çok daha az olsa da, kirlilik ile ilişkilendirilebilir. Güneş sistemlerinin taşınması ve montajı sera gazı emisyonları üretmektedir. Güneş enerjisi üretim sistemlerin imalatı sırasında çevreyi dolaylı olarak etkileyebilecek bazı toksik maddeler ve tehlikeli ürünler ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, diğer alternatif enerji kaynaklarından çok daha az kirletmektedir.

Kaynak: Solar energySolar energy: what you need to knowConcentrated Solar Power (CSP) – How it WorksPhotovoltaic system

Güneş Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)” hakkında 19 yorum

 1. Geri izleme: Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 2. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

 3. Geri izleme: Yeryüzünde Var Olan Doğal Kaynaklar

 4. Geri izleme: Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

 5. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

 6. Geri izleme: Çevreci iş fikirleri - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 7. Geri izleme: Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

 8. Geri izleme: Jeotermal Enerji Nedir? Nasıl Üretilir? - Site başlığ

 9. Geri izleme: Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

 10. Geri izleme: Biyokütle Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?

 11. Geri izleme: Çin'de Hava Kirliliği O Kadar Kötü ki Güneş Panellerini Kapatıyor

 12. Geri izleme: Hidrojen Enerjisi Nedir ve Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

 13. Geri izleme: Güneş Enerjili Uçak Nedir? Jet Yakıtlı Uçakların Sonu Geldi mi?

 14. Geri izleme: Yeşil Teknoloji Nedir? Popüler Çevreci ve Sürdürülebilir Teknolojiler!

 15. Geri izleme: Güneş Enerjisi Santrallerinin Biyolojik Çeşitliliğe Faydaları Nelerdir - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil

 16. Geri izleme: Güneş Enerjisi Santralleri Biyolojik Çeşitliliğe Faydalılar

 17. Geri izleme: Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? (Avantaj ve Dezavantajları)

 18. Geri izleme: Hava Kirliliği Nedir? Kaynakları (Nedenleri) ve Etkileri Nelerdir?

 19. Geri izleme: Ozon Tabakası Nedir? Nasıl Oluşur, İncelir ve Delinir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir