Güneş Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi, Güneş’ten elde edilen elektrik veya termal enerji şeklinde kullanılabilen enerjidir. Bir diğer tanımla; Güneş’ten yayılan radyasyon ile ısı üretilmesi, kimyasal reaksiyonların ortaya çıkması ile elektrik üretilmesi süreçleri ile elde edilen enerjiye denir.

Dünyaya ulaşan toplam güneşin enerji miktarı, dünyanın mevcut ve gelecekte öngörülen tüm enerji gereksinimlerinin çok çok üstündedir. Uygun şekilde toplanır ve enerji üreten sistemlere entegre edilirse, bu yüksek miktarda ki kaynak gelecekte tüm enerji ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahiptir. Görülüyor ki güneşin enerjisi aslında bize yetecek yegane kaynaktır. Bu sebeple yönümüzü ve yüzümüzü güneşe dönmeliyiz.

Güneş Enerjisi Nedir?
Güneş Enerjisi Nedir? – Kaynak

Güneş enerjisinin tükenmez arzı ve kirletici olmayan karakteri nedeniyle sonlu fosil yakıtların yani kömür, petrol ve doğal gazın kullanımından vazgeçilmesinde öncü olacak ve yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi, biyogaz üretimi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi vb.) içerisinde en cazibi olarak yerini sağlam bir şekilde alacaktır.

Güneş enerjisi, dünyanın hemen her yerinde kullanılabilecek, temiz, ucuz ve yenilenebilir bir güç kaynağıdır. Güneş ışığının dünyanın yüzeyine çarptığı herhangi bir nokta, enerji üretmek için potansiyel bir konumdur. Ve bu enerji güneşten geldiğinden, sınırsız bir güç kaynağını temsil eder.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları

Güneş enerjisinin potansiyeli çok büyüktür ve dünyanın toplam günlük elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 200.000 katıdır. Ama, güneş enerjisinin kendisi serbest olsa da, toplanması, dönüştürülmesi ve depolanmasının maliyeti yüksektir. Güneş radyasyonu, termal enerji (ısı) ve/veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Termal Enerji

Güneş enerjisini yakalamak ve termal enerjiye dönüştürmek için kullanılan en yaygın cihaz güneş enerjili ısıtma uygulamaları için düz plaka kolektör kullanılmaktadır. Düz plakalı kolektörler güneş enerjili su ısıtıcıları ve ev ısıtması için yaygın olarak kullanılır. Daha küçük ölçekte ele alındığında ise, güneş enerjisi özel olarak tasarlanmış güneş ocaklarında veya fırınlarında yemek pişirmek için de kullanılabilir.

Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün
Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün – Kaynak

Elektrik üretimi

Güneş radyasyonu, güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) tarafından doğrudan elektriğe dönüştürülebilir. Bu tür hücrelerde, ışık bir metal ile bir yarı iletken (silikon gibi) arasındaki bağlantıya veya iki farklı yarı iletken arasındaki bağlantıya çarptığında küçük bir elektrik voltajı üretilir.

Güneş enerjisi santrali

Bir güneş enerjisi santrali, doğrudan fotovoltaik panelleri kullanarak veya dolaylı olarak konsantre güneş enerjisi sistemlerini kullanarak güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesine dayanır.

CSP Güneş enerji santralleri

Konsantre güneş enerjisi santralleri, çeşitli ayna konfigürasyonları kullanarak güneş enerjisini yüksek sıcaklıktaki ısıya dönüştürerek elektrik enerjisi üretir.

Konsantre bir güneş enerjisi santrali tarafından üretilen güç miktarı doğrudan güneş ışığının miktarına bağlıdır. Yoğunlaştırılmış fotovoltaik yoğunlaştırıcılar gibi, bu teknolojiler dağınık güneş ışığından ziyade yalnızca doğrudan ışın güneş ışığını kullanırlar.

Yoğunlaştırılmış Fotovoltaik Güneş enerji santralleri

Bir fotovoltaik sistem, bir invertör ile birleştirilmiş bir veya daha fazla güneş panelinden elektrik üretmek için Güneşten gelen enerjiyi kullanan bir sistemdir. Fotovoltaik sistemleri küçük çatı veya portatif sistemlerden, büyük ölçekli üretim tesislerine kadar büyük farklılıklar gösterebilir.

Foton denilen enerji paketlerinden oluşan Güneşten gelen ışık, güneş paneline düşer ve fotovoltaik etki adı verilen bir işlemle elektrik akımı yaratır. Bir güneş panelinden üretilen elektrik, doğru akım (DC) biçimindedir. Birçok elektronik cihaz telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız da dahil olmak üzere DC elektrik kullanmasına rağmen, alternatif akım (AC) sağlayan (ve gerektiren) elektrik şebekesini kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, güneş enerjisinin faydalı olması için önce inverter kullanılarak DC’den AC’ye dönüştürülmesi gerekir.

Kaynak: Solar energySolar energy: what you need to knowConcentrated Solar Power (CSP) – How it WorksPhotovoltaic system

Güneş Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?” hakkında 10 yorum

  1. Geri izleme: Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

  2. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

  3. Geri izleme: Yeryüzünde Var Olan Doğal Kaynaklar

  4. Geri izleme: Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

  5. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

  6. Geri izleme: Çevreci iş fikirleri - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

  7. Geri izleme: Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

  8. Geri izleme: Jeotermal Enerji Nedir? Nasıl Üretilir? - Site başlığ

  9. Geri izleme: Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

  10. Geri izleme: Biyokütle Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir