Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi, Güneş’ten elde edilen elektrik veya termal enerji şeklinde kullanılabilen enerjidir. Bir diğer tanımla; Güneş’ten yayılan radyasyon ile ısı üretilmesi, kimyasal reaksiyonların ortaya çıkması ve elektrik üretilmesi süreçleri ile elde edilen enerjiye Güneş Enerjisi denir.

Dünyaya ulaşan toplam güneş enerjisi miktarı, dünyanın mevcut ve gelecekte öngörülen tüm enerji gereksinimlerinin çok çok üstündedir. Uygun şekilde toplanır ve enerji üreten sistemlere entegre edilirse, bu yüksek miktarda ki kaynak gelecekte tüm enerji ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahiptir.

Güneş Enerjisi Nedir?
Güneş Enerjisi Nedir? – Kaynak

Güneş enerjisinin tükenmez arzı ve kirletici olmayan karakteri nedeniyle sonlu fosil yakıtların yani kömür, petrol ve doğal gazın kullanımından vazgeçilmesinde öncü olacak ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en cazibi olarak yerini sağlam bir şekilde alacaktır.

Güneş enerjisi, dünyanın hemen her yerinde kullanılabilecek, temiz, ucuz ve yenilenebilir bir güç kaynağıdır. Güneş ışığının dünyanın yüzeyine çarptığı herhangi bir nokta, güneş enerjisi üretmek için potansiyel bir konumdur. Ve güneş enerjisi güneşten geldiğinden, sınırsız bir güç kaynağını temsil eder.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları

Güneş enerjisinin potansiyeli çok büyüktür ve dünyanın toplam günlük elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık 200.000 katıdır. Ama, güneş enerjisinin kendisi serbest olsa da, toplanması, dönüştürülmesi ve depolanmasının maliyeti yüksektir. Güneş radyasyonu, termal enerji (ısı) ve/veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Termal Enerji

Güneş enerjisini yakalamak ve termal enerjiye dönüştürmek için kullanılan en yaygın cihaz güneş enerjili ısıtma uygulamaları için düz plaka kolektör kullanılmaktadır. Düz plakalı kolektörler güneş enerjili su ısıtıcıları ve ev ısıtması için yaygın olarak kullanılır. Daha küçük ölçekte ele alındığında ise, güneş enerjisi özel olarak tasarlanmış güneş ocaklarında veya fırınlarında yemek pişirmek için de kullanılabilir.

Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün
Güneş ocağı; güneş enerjisi ile yemek pişirmek bu ocaklar ile mümkün – Kaynak

Elektrik üretimi

Güneş radyasyonu, güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) tarafından doğrudan elektriğe dönüştürülebilir. Bu tür hücrelerde, ışık bir metal ile bir yarı iletken (silikon gibi) arasındaki bağlantıya veya iki farklı yarı iletken arasındaki bağlantıya çarptığında küçük bir elektrik voltajı üretilir.

Kaynak: Solar energySolar energy: what you need to knowYorumlar (3)


[…] popüler yenilenebilir enerji türlerinden biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, tüm gezegenimize hayatta kalmak için ihtiyaç duydu enerjiyi sağlar. Güneş panelleri […]

Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

30 Mart 2019 saat 00:18    


[…] güneş enerjisi üretimi tünelinde üretilen elektrik, Belçika’daki tüm trenlere yılda bir gün enerji vermek […]

Yeryüzünde Var Olan Doğal Kaynaklar

11 Nisan 2019 saat 23:58    


[…] doğal kaynaklara örnekler, bunlarla sınırlı olmamak üzere Oksijen, tatlı su, kereste, güneş enerjisi ve rüzgarı içerir. Kısacası, yenilenebilir kaynaklar, diğer doğal kaynak sınıfları ile […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site