Hidrojen Geleceğin Enerjisi (Yakıtı) mı? Neden Hidrojenle Çalışan Araba?

Gelecek Hidrojen Enerjisinde mi Saklı?

18 Temmuz’da, BP ve GE ortaklaşa önümüzdeki on yılda elektrik üretmek için hidrojen enerjisi peşinde ve 15’e kadar yeni hidrojen santrali kurmayı planladıklarını açıkladılar. Hidrojenin kömür ve doğal gaz dahil olmak üzere fosil yakıtlardan elde edileceği belirtilmektedir. Tesisler sera gazı yayarken, şirketler karbondioksit (CO2) emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltacağını iddia ettikleri karbon yakalama teknolojilerini kullanacaklar. Operasyonlar kirlilik içermemesine rağmen, bazı çevreciler, kilit bir gelişme olarak hidrojen teknolojisine yatırım yapmalarını memnuniyetle karşılamaktadır.

Bunun gibi hidrojenle çalışan arabalar gelecekte yaygın olabilir.

Hidrojenle çalışan araba
Hidrojenle çalışan araba – Kaynak

Hidrojen Yakıt Hücresi

Genellikle bir enerji kaynağıyla karıştırılsa da enerjiyi taşımak ve depolamak için kullanılabilen benzin gibi yapay bir yakıttır. Fosil yakıtlardan ayrılabilmesine rağmen, uzun vadeli olmasının nedeni güneş enerjisi veya diğer yenilenebilir enerji formları kullanarak, elektroliz yoluyla sudan ayrılma kabiliyetinde yatmaktadır. En çok kullanılan uygulaması ulaşımdır: Hidrojen gazı, bir yakıt hücresindeki oksijen ile bir araya gelinceye kadar bir tankta depolanır, burada elektroliz işlemi esasen tersine çevrilir, böylece elektrik enerjisi yükünden kimyasal enerji açığa çıkar. Bu elektrik daha sonra otomobillerde, otobüslerde, teknelerde ve diğer araçlarda elektrik motorlarına güç sağlamak için kullanılabilir.

Kısa vadede, yakıt hücreleri ayrıca bazı sektörler ve binalar için, özellikle de elektrik kesintileri sırasında sabit destek gücü gerektiren, gelecek vaat eden bir elektrik kaynağı olarak kabul edilir. Bu uygulamada, hidrojen, hali hazırda geniş kapsamlı dağıtım sistemlerine sahip olan doğal gaz ve propandan türetilmektedir.

Hidrojen üretmek için fosil yakıtların kullanılması, söz konusu teknolojilerin verimliliğine bağlı olmakla birlikte, bu yakıtların geleneksel enerji kaynakları olarak kullanılmasından çok daha düşük CO2 emisyonu ve diğer kirletici maddeler ile sonuçlanabilir. Daha büyük düşüşler elde etmek için, CO2 yakalanmalı ve deneysel ve pahalı bir süreç gerektirmektedir. Bununla birlikte, hidrojen ayırma işlemi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığında, kullanımı temelde kirlilik içermez ve atık ürünleri sadece su ve ısıdır.

Hidrojen Yakıt Pili
Hidrojen Yakıt Pili

1999’dan bu yana, İzlanda önümüzdeki 30-40 yılda ilk hidrojen temelli ekonomi olma planını açıkladığında, hükümetler ve işletmeler hidrojen seçeneğini ciddi şekilde düşünmeye başladı. 2000 yılında, küçük Güney Pasifik adası Vanuatu, enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için İzlanda’ya katıldı. Jeotermal ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan zengin bir ada olan ve halen petrol ithalatına büyük ölçüde bağlı olan Hawaii, daha sonra başka devletlere ve ülkelere ihraç etmek umuduyla 2001’de hidrojen araştırmalarına yatırım yaptı. Ve ABD’nin en büyük benzin tüketicisi olan California, 2004’te dünyanın ilk “hidrojen yolu” nu geliştirmeye başladı.

Hidrojenin Ekonomisi

Başlangıç coşkusuna rağmen, bu bölgelerden bazıları diğerlerinden daha fazla ilerleme kaydediyor. İzlanda’dan bağımsız bir enerji danışmanı olan Freyr Sverrisson, İzlanda hükümetinin şu ana kadar hidrojen hedefine ulaşmak için çok az somut eylemde bulunduğunu söyledi: sadece bir yakıt istasyonuna ev sahipliği yapıyor ve ülke alüminyum eritme endüstrisine önemli miktarda yatırım yaptı Bu hidrojen gelişiminde yerleştirilmiş olabilir. Karbondioksit yan ürününü üreterek, eritme işlemi İzlanda’nın dünyanın en hızlı büyüyen CO2 yayıcısı olmasına sebep oluyor. Hükümet, “fırsata çeviriyor” diyor Sverrisson, hidrojen ekonomisini daha uzun vadeli faydalarla geliştirmek yerine alüminyum eritme tesislerine yatırım yapmayı seçerek hızlı bir şekilde ekonomik geri dönüş almayı hedeflemektedir.

Yine de, İzlanda Yeni Enerjisinin genel müdürü Jon Bjorn Skulason’a göre, ülke 1999’da önerilen orijinal planın sadece 6-12 ay gerisinde. Üç operasyonel yakıt hücresi otobüsüne ve bir yakıt hücresi dolum istasyonuna ek olarak, İzlanda’da hidrojenli araçlardaki tüm vergileri yerel olarak satılmaya başladıklarında ortadan kaldıracak önleyici bir yasa geçti. Vatandaşların yüzde 90’ından fazlası bir hidrojen ekonomisi geliştirme lehinde ayrıca projeye hükümetten ve endüstriden destek vermeye devam etmekte ve Skulason daha fazla gecikme öngörmüyor.

Bu arada Kaliforniya, zaten 23 yakıt istasyonuna sahip (bu yıl inşa edilecek 14 kişi daha var) ve California Yakıt Pili Ortaklığından Chris White’a göre dünyadaki herhangi bir bölgeden daha fazla, 137 hidrojenle çalışan binek aracı ve 9 otobüse yollarda. Ortaklık hala bir “tanıtım aşamasında” olsa da, üyelerinden birçoğunun (birçoğu otomotiv şirketi olan) 2010’un başlarında hidrojenle çalışan ticari araçlar yapmayı ve 2015 yılına kadar showroom otomobiller yapmayı umduğunu belirtmişlerdir. White’a göre bu, 1990’larda hibrid elektrikli otomobillerin pazara sunulduğu yolla aynı.

Ancak bir hidrojen ekonomisine geçiş bazı endişeleri beraberinde getirmiştir. Kokusuz ve net bir alevle yandığından, sızıntıların tespit edilmesi zor olabilir, bununla birlikte gaz çok hafif ve açık bir ortamda patlama ihtimali minimum olarak kabul edilir. (Birçoğu 1937 Hindenburg felaketiyle hidrojeni ilişkilendirirken, Alman zeplinin patlaması aslında zeplinin taşıdığı gazın değil son derece yanıcı dış örtüsünün ateşlenmesiyle başladı. 1997 Ford Motor Şirketi çalışmasına göre, araçlar benzinli araçlardan daha güvenlidir.

Worldwatch Başkanı Chris Flavin, “Hidrojen, fosil yakıtlardan ziyade güneş ve rüzgar enerjisine dayanan yeni bir enerji ekonomisinin anahtarlarından biri” dedi. “Hidrojen teknolojisine yapılan özel ve kamu yatırımları büyük oranda arttırılmalıdır. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde, petrol talebindeki ve sera gazı emisyonlarındaki en büyük düşüşler, her ikisi de bugün tamamen rekabetçi olan gelişmiş yakıt ekonomisi ve biyoyakıtlardan (biyogaz vb.) gelecek.

Kaynaklar: Hydrogen: Fuel for Our Future?Hydrogen cars may be the future – they are not yet the presentHydrogen a fuel of the future?H2Go! Why your future vehicle might be powered by hydrogen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir