Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? (Avantajları ve Dezavantajları)

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal yollarla kendini yenileyebilme potansiyeli olan enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklara, kısaca alternatif enerji veya yenilenebilir enerji de denir. Bunlar geleneksel fosil yakıtların/kaynakların (yenilenemeyen enerji kaynakları) yerini alabilecek bir yakıt/enerji seçeneğidir; kullanımları ve popülariteleri de artmaktadır. Faydaları (yararları) çok fazladır, bu sebeple gelecek onlara emanet olmalıdır.

Petrol, kömür, odun gibi fosil yakıtlar farklı prosesler ile işlendiklerinde enerji üretirler. Ancak doğada limitsiz değildirler ve belirli zaman sonra tükenmeleri kaçınılmazdır. Bununla beraber, fosil yakıtların yakılması sonucunda çeşitli türlerde çevre kirliliği (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği vb.) meydana gelmekte ve bunun sonucu olarak asit yağmurları oluşumuna sebep olan kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitler (NOX) ortaya çıkmakta, okyanuslar asidik bir hal almakta ve toprakta ki faydalı canlılar azalmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi

Yenilenebilir enerji faydalıdır çünkü fosil yakıtlara kıyasla çok sınırlı bir olumsuz çevresel etkiye sahiptir. Geçmişte, yaygın kullanım için pahalı olmakla beraber birçok yenilenebilir enerji kaynağı maliyeti düşmüştür; ev sahipleri, işletmeler ve devletler için artık enerji üretimi açısından çevreci olmalarının yanında akıllı bir finansal seçim haline gelmiştir.

Enerji tasarrufu yaparak fosil yakıt tüketimimizi azaltamıyorsak, yenilenebilir enerjiyi kullanarak bu negatif etkiyi pozitife çevirmemiz gerekmektedir. Dünyada trend bu yöndedir ve Türkiye’de de bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Her yıl enerji üretiminde ki yenilenebilir payı % olarak artış trendi göstermektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Güneş Enerjisi

En popüler yenilenebilir enerji türlerinden biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, tüm gezegenimize hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Güneş panelleri kullanarak, doğrudan güneş ışığından enerji elde edebilir ve elektriğe dönüştürebiliriz. Güneş enerjisi, sıcak su üretmek veya batarya sistemlerini şarj etmek için de kullanılabilir.

Güneş panelleri nasıl çalışır? – Kaynak

Güneş enerjisinin maliyeti sürekli olarak düşmekte ve güneş enerjisi sistemi kurmak ucuzlamıştır. Bunun yanı sıra, güneş enerjisi fosil yakıtlar gibi çevreyi kirletmez. Karbondioksit başta olmak üzere zararlı gazların salınmaması sebebiyle küresel ısınma problemine olumlu yönde katkı sağlar.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgarı hissettiğinizde, Dünya yüzeyinin farklı derecelerde ısınması nedeniyle bir yerden bir yere hareket eden havayı hissetmiş olursunuz. Rüzgar bu hareketiyle dev türbinleri döndürebilir ve elektrik enerjisi üretebilir.

Rüzgar enerjisi bir çok bireysel enerji üretimi uygulamaları içinde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Dünyada birçok yerde kilometrelerce alana yayılmış büyük rüzgar çiftlikleri görülebilir. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi de kirlilik içermez ve dünyadaki şebekelere elektrik sağlayan, büyüyen ve önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik Santral
Hidroelektrik Enerji Santrali – Kaynak

Havanın hareketinden olduğu gibi, suyun hareketinden de yenilenebilir enerji üretebiliriz. Hareket halinde ki su bir türbinden geçer ve döndürdüğü bu türbin elektrik enerjisi üretir. Bu genellikle suyun yüksekten düştüğü büyük barajlarda veya şelalelerde olur.

Hidroelektrik tesislerinde üretilen elektrik enerjisinde emisyon olmadığından, hidroelektrik aynı zamanda kirletici olmayan bir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, hidroelektrik diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyük çevresel etkiye sahiptir. Çünkü balık ve diğer tatlı su canlılarının yaşamları için gereken su seviyelerini, akıntı ihtiyaçlarını ve göç yollarını değiştirebilirler. Bu sebeple, bu tip elektrik üretim tesisleri yapılırken çevreye duyarlı olma konusunda azami dikkat sarf edilmelidir.

Jeotermal Enerji

Dünya, içinde büyük bir enerji kaynağı bulunan bir yapıya sahiptir. Gezegenimiz oluştuğunda, kabukların derinliklerindeki kayalarda oluşan ısı ile birlikte oluşan büyük miktarda jeotermal enerjisi vardır. Bazen bu ısı, yüzeye volkanik patlamalar olarak çıkmaktadır.

Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji

Türbini döndürmek için ısıtılmış sudan buhar elde edilir ve jeotermal enerjiyi yakalayabiliriz. Bir jeotermal enerji üretme sisteminde, su yer altına pompalanır. Isıtıldığında, buhar şeklinde tekrar yüzeye çıkar ve elektrik üretmek için bir türbini döndürür. Aynı zamanda, jeotermal ısı, binalara ısıtma veya soğutma sağlamak için doğrudan kullanılabilir. Bunların yanında tarımda seracılık faaliyetlerinde, seraların ısıtılmasında kullanılır.

Enerji ihtiyacımızın hala küçük bir kısmı olsa da, jeotermal enerji, büyük bir potansiyeline sahiptir, umut verici bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Örneğin İzlanda’da, jeotermal enerji zaten evsel ısıtma ihtiyacının yüzde 90’ını ve elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini oluşturuyor.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütleden enerji üretimi
Biyokütleden enerji üretimi

Yenilenebilir enerjinin bir diğer formu ise biyokütledir. Biyokütle enerjisi, bitkiler veya hayvanlar gibi yaşayan organik maddelerden üretilen enerjiyi ifade eder. Biyokütle yenilenebilir bir kaynaktır, çünkü bitkiler nispeten hızlı bir şekilde yenilenebilir ve güneşten gelen yenilenebilir enerji ile büyürler.

Etanol, biyodizel ve biyogaz gibi yakıtlar biyokütleden de üretilebilmektedir. Biyokütle yakıtlarının aynı zamanda atmosfere fazladan karbondioksit bırakmadıkları için “karbon nötr” olduğu düşünülmektedir.

Dalga Enerjisi

Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi – Kaynak

Dalgalar deniz yüzeyinden esen rüzgarlardan kaynaklanır. Rüzgar enerjisi dalgalara aktarılır ve bu nedenle rüzgar ne kadar güçlü olursa dalgalarda da o kadar fazla enerji olur. Dolayısıyla dalga enerjisi, dalgalarda bulunan enerjidir. Dalga Enerjisi, dalga yüksekliğinin karesiyle orantılıdır ve dalga yüksekliği, suyun derinliği ile ters orantılıdır, bu nedenle otomatik olarak kıyıya yakın dalgaların en fazla enerjiyi taşıdığı anlamına gelir. Okyanuslar, dünya yüzeyinin yaklaşık % 70’ini kaplar ve en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen evrende en çok bulunan ve en basit elementtir; bir proton ve bir elektrondan oluşur. Ancak doğal olarak yeryüzünde bir gaz olarak oluşmaz. Bunun yerine, organik bileşiklerde (doğal gaz, biyogaz, propan, benzin gibi maddelerin bünyesinde bulunur) ve suda bulunur.

Hidrojen enerjisi yüksektir ancak yakıldığında az kirlilik oluşturur veya kirlilik yaratmaz. Uzay mekiği ve diğer roketleri yörüngeye çıkarmak için sıvı hidrojen kullanılmıştır. Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojenin potansiyel kimyasal enerjisini elektriğe dönüştürürken, sadece yan ürünler olarak saf su ve ısı açığa çıkmaktadır.

Gelgit Enerjisi

Gel-git enerjisi, en eski enerji üretim biçimlerinden bir tanesidir. Bu enerji üretimi, okyanus ve denizlerde meydana gelen gelgitlerin (med-cezir) suyun doğal yükselişini ve düşüşünü elektriğe dönüştüren yenilenebilir bir enerji şeklinde gerçekleşir. Gelgitler, Ay, Güneş ve Dünya’nın dönmesiyle oluşan ve yer yüzüne uygulanan yerçekimi kuvvetlerinin birleşik etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Gelgit enerjisi, muazzam potansiyele sahip gelişen bir teknoloji sunar; fakat, yalnızca sahil şeridinde kullanılabilirdir. Kıyı şeridi genellikle günlük olarak iki yüksek gelgit ve iki düşük gelgit yaşar. Elektrik üretmek için su seviyeleri arasında fark en az 5 metre olmalıdır; ancak bu sayede verimli ve sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlanmış olur.

Gel-git enerjisi – Kaynak

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantajları

 1. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmez
  Yenilenebilir enerji teknolojileri, güç/elektrik üretmek için doğrudan çevreden elde ettiği kaynakları kullanır. Bu enerji kaynakları güneş ışığını, rüzgârı, gelgitleri, hidrojeni, suyu ve biyokütleyi içerdiği ve fosil yakıt kaynakları gibi tükenmeleri beklenmediği için avantajlıdır.
 2. Bakım gereksinimleri daha düşüktür
  Çoğu durumda, yenilenebilir enerji teknolojileri jeneratörlerden daha az genel bakım gerektirir. Bunun nedeni güneş teknolojisi ve rüzgar türbinlerinin çalışması yanıcı yakıt kaynaklarına dayanmamasıdır. Daha az bakım gereksinimi daha fazla zaman ve para tasarrufu sağlar.
 3. Yenilenebilirler tasarruf sağlar
  Yenilenebilir enerji kullanmak, uzun vadede tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Yalnızca bakım maliyetlerinden değil işletme maliyetlerinden de tasarruf edersiniz. Güneşten, rüzgardan, buhardan veya doğal işlemlerden güç üreten bir teknoloji kullanırken, yakıt ikmali için ödeme yapmanız gerekmez. Yenilenebilir enerji kullanarak tasarruf edeceğiniz para miktarı, teknolojinin kendisi de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.
 4. Yenilenebilir enerji sayısız sağlık ve çevresel faydalarına sahiptir
  Yenilenebilir enerji üretim kaynakları, havaya sera gazı veya kirletici madde az ya da hiç vermez. Bu, daha küçük bir karbon ayak izi ve doğal çevre üzerinde genel olarak olumlu bir etki anlamına gelir. Yanma işlemi sırasında, fosil yakıtlar, küresel sıcaklıkların yükselişini ve aşırı hava olaylarının sıklığını arttırdığı kanıtlanan yüksek miktarda sera gazını atmosfere bırakır. Fosil yakıtların kullanımı sadece sera gazları yaymakla kalmaz, aynı zamanda solunum ve kalp sağlığı sorunlarına yol açan diğer zararlı kirleticiler de çevreye yayar.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Avantaj ve Dezavantajları
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dezavantajları

 1. Daha yüksek yatırım maliyeti
  Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulum maliyetleri düşmüş olmakla beraber hala yüksek seviyelerde seyrediyor diyebiliriz. Bununla mücadele etmek için, çoğu zaman yenilenebilir teknoloji maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olacak teşvikler kullanılabilir.
 2. Aralıklı yani kesintili/kesikli hizmet
  Yenilenebilir enerjiler dünya genelinde mevcut olmasına rağmen, bu kaynakların çoğu yıl boyunca 7/24 temin edilememektedir. Bazı günler diğerlerinden daha bulutlu olur, güneş geceleri parlamaz ve kuraklık zaman zaman meydana gelebilir. Bu teknolojileri sekteye uğratacak şey değişen hava olayları ve iklim olabilir. Fosil yakıtlar kesikli değildir ve herhangi bir zamanda ulaşılabilir ve kullanılabilirler.
 3. Depolama yetenekleri
  Bazı yenilenebilir enerji kaynaklarının kesikli olması nedeniyle, enerji depolamaya büyük ihtiyaç vardır. Günümüzde mevcut depolama teknolojileri varken, özellikle büyük ölçekli yenilenebilir enerji santralleri için pahalı olabilirler. Teknoloji ilerledikçe enerji depolama kapasitesinin arttığını ve bataryalar zaman geçtikçe daha uygun hale geldiğini belirtmekte fayda var. Bu tip olumsuzluklar ilerleyen zamanlarda daha az hissedilir olacaktır.
 4. Coğrafi sınırlamalar
  Türkiye’de çeşitli iklimler, topoğrafyalar, bitki örtüsü ve daha birçok farklı coğrafya var. Bu, güzel bir şey ancak aynı zamanda yenilenebilir teknolojiler için o kadar da güzel olmayabilir. Örneğin, açık alana sahip büyük bir çiftlik, rüzgâr türbini veya güneş enerjisi sistemi için harika bir yer olabilirken, yüksek binalardan gölgelenmiş bir şehirde bulunan bir şehir evi, her iki teknolojinin de faydalarından yararlanamaz.

Kaynaklar: Five types of renewable energy sources: best alternatives to fossil fuelsWhat is wave energy?Wind and Wave Power PotentialRole of renewable energy sources in environmental protection: A reviewA Complete Guide to 7 Renewable Energy SourcesTidal PowerAdvantages and disadvantages of renewable energy

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? (Avantajları ve Dezavantajları)” hakkında 25 yorum

 1. Geri izleme: Güneş Enerjisi - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 2. Geri izleme: Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir? - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 3. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

 4. Geri izleme: Rüzgar Enerjisi

 5. Geri izleme: Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

 6. Geri izleme: Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

 7. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

 8. Geri izleme: Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

 9. Geri izleme: Jeotermal Enerji Nedir? Nasıl Üretilir? - Site başlığ

 10. Geri izleme: Biyokütle Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?

 11. Geri izleme: Doğal Kaynaklar Nelerdir?

 12. Geri izleme: Aktivist Bill McKibben Açık Radyo'da söyleşiye katıldı - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil

 13. Geri izleme: Ağaçların Faydaları Nelerdir?

 14. Geri izleme: Çevre Bilinci

 15. Geri izleme: Yeşil Bina Nedir ve Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

 16. Geri izleme: Çin'de Hava Kirliliği O Kadar Kötü ki Güneş Panellerini Kapatıyor

 17. Geri izleme: Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? (Avantaj ve Dezavantajları)

 18. Ayşe Zeynep İzmirli

  Yenilenebilir enerjiler temiz ve çevreci ama kullanılan ekipmanlar ile üretim aşamalarında ki sorunların da dile getirilip önlemler alınması lazım değil mi!!!

 19. Geri izleme: Hidrojen Enerjisi Nedir ve Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

 20. Geri izleme: Hidrojen Geleceğin Enerjisi mi? Hidrojenle Çalışan Arabamız Olacak mı?

 21. Geri izleme: Hidrojen Geleceğin Enerjisi mi? Neden Hidrojenle Çalışan Araba Almalıyız!

 22. Geri izleme: Arşimet Vidası (Burgusu): Çevre Dostu Hidro Türbinler ile Elektrik Üretimi

 23. Geri izleme: Bataryalı Elektrikli Arabalar Nasıl Çalışır? Araçların Özellikleri Nelerdir?

 24. Geri izleme: Rüzgar Türbini Nedir? Rüzgar Türbinleri Neden 3 Bıçaklı (Kanatlıdır)?

 25. Geri izleme: Çevreci Bilgisayar Soğutma Sistemleri (Teknolojileri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir