Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal yollardan kendini yenileyebilme potansiyeli olan enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklara çoğunlukla, alternatif enerji veya yenilenebilir enerji denir. Bunlar geleneksel fosil yakıtların (yenilenemeyen enerji kaynakları) yerini alabilecek bir yakıt/enerji seçeneğidir.

Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar işlendiklerinde enerji üretirler. Ancak doğada limitsiz değildirler ve belirli zaman sonra tükenmeleri kaçınılmazdır. Bununla beraber, fosil yakıtların yakılması sonucunda çevre ve hava kirliliği meydana gelmekte ve bunun sonucu olarak asit yağmurları oluşumuna sebep olan kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitler (NOX) ortaya çıkmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi

Yenilenebilir enerji faydalıdır çünkü fosil yakıtlara kıyasla çok sınırlı bir olumsuz çevresel etkiye sahiptir. Geçmişte, yaygın kullanım için pahalı olmakla beraber birçok yenilenebilir enerji kaynağı maliyeti düşmüştür; ev sahipleri, işletmeler ve devletler için artık enerji üretimi açısından akıllı bir finansal seçim haline gelmiştir.

Enerji tasarrufu yaparak fosil yakıt tüketimimizi azaltamıyorsak, yenilenebilir kullanarak bu negatif etkiyi pozitife çevirmemiz gerekmektedir. Dünyada trend bu yöndedir ve Türkiye’de de bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Güneş Enerjisi:

En popüler yenilenebilir enerji türlerinden biri güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, tüm gezegenimize hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Güneş panelleri kullanarak, doğrudan güneş ışığından enerji elde edebilir ve elektriğe dönüştürebiliriz. Güneş enerjisi, sıcak su üretmek veya batarya sistemlerini şarj etmek için de kullanılabilir.

Güneş panelleri nasıl çalışır? – Kaynak

Güneş enerjisinin maliyeti sürekli olarak düşmekte ve güneş enerjisi sistemi kurmak ucuzlamıştır. Bunun yanı sıra, güneş enerjisi fosil yakıtlar gibi çevreyi kirletmez. Karbondioksit başta olmak üzere zararlı gazların salınmaması sebebiyle küresel ısınmaya olumlu yönde katkı sağlar.

Rüzgar Enerjisi:

Rüzgarı hissettiğinizde, Dünya yüzeyinin farklı derecelerde ısınması nedeniyle bir yerden bir yere hareket eden havayı hissetmiş olursunuz. Rüzgar bu hareketiyle dev türbinleri döndürebilir ve elektrik enerjisi üretebilir.

Rüzgar enerjisi bir çok bireysel enerji üretimi uygulamaları içinde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Dünyada birçok yerde kilometrelerce alana yayılmış büyük rüzgar çiftlikleri görülebilir. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi de kirlilik içermez ve dünyadaki şebekelere elektrik sağlayan, büyüyen ve önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik Enerji:

Hidroelektrik Santral
Hidroelektrik Santral – Kaynak

Havanın hareketinden olduğu gibi, suyun hareketinden de yenilenebilir enerji üretebiliriz. Hareket halinde ki su bir türbinden geçer ve döndürdüğü bu türbin elektrik enerjisi üretir. Bu genellikle suyun yüksekten düştüğü büyük barajlarda veya şelalelerde olur.

Hidroelektrik tesislerinde üretilen elektrik enerjisinde emisyon olmadığından, hidroelektrik aynı zamanda kirletici olmayan bir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, hidroelektrik diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyük çevresel etkiye sahiptir. Çünkü balık ve diğer tatlı su canlılarının yaşamları için gereken su seviyelerini, akıntı ihtiyaçlarını ve göç yollarını değiştirebilirler. Bu sebeple, bu tip elektrik üretim tesisleri yapılırken çevreye duyarlı olma konusunda azami dikkat sarf edilmelidir.

Jeotermal Enerji:

Dünya, içinde büyük bir enerji kaynağı bulunan bir yapıya sahiptir. Gezegenimiz oluştuğunda, kabukların derinliklerindeki kayalarda oluşan ısı ile birlikte oluşan büyük miktarda jeotermal enerjisi vardır. Bazen bu ısı, yüzeye volkanik patlamalar olarak çıkmaktadır.

Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji

Türbini döndürmek için ısıtılmış sudan buhar elde edilir ve jeotermal enerjiyi yakalayabiliriz. Bir jeotermal enerji üretme sisteminde, su yer altına pompalanır. Isıtıldığında, buhar şeklinde tekrar yüzeye çıkar ve elektrik üretmek için bir türbini döndürür. Aynı zamanda, jeotermal ısı, binalara ısıtma veya soğutma sağlamak için doğrudan kullanılabilir. Bunların yanında tarımda seracılık faaliyetlerinde, seraların ısıtılmasında kullanılır.

Enerji ihtiyacımızın hala küçük bir kısmı olsa da, jeotermal enerji, büyük bir potansiyeline sahiptir, umut verici bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Örneğin İzlanda’da, jeotermal enerji zaten evsel ısıtma ihtiyacının yüzde 90’ını ve elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini oluşturuyor.

Biyokütle Enerjisi:

Biyokütleden enerji üretimi
Biyokütleden enerji üretimi

Yenilenebilir enerjinin bir diğer formu ise biyokütledir. Biyokütle enerjisi, bitkiler veya hayvanlar gibi yaşayan organik maddelerden üretilen enerjiyi ifade eder. Biyokütle yenilenebilir bir kaynaktır, çünkü bitkiler nispeten hızlı bir şekilde yenilenebilir ve güneşten gelen yenilenebilir enerji ile büyürler.

Etanol, biyodizel ve biyogaz gibi yakıtlar biyokütleden de üretilebilmektedir. Biyokütle yakıtlarının aynı zamanda atmosfere fazladan karbondioksit bırakmadıkları için “karbon nötr” olduğu düşünülmektedir.

Dalga Enerjisi:

Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi – Kaynak

Dalgalar deniz yüzeyinden esen rüzgarlardan kaynaklanır. Rüzgar enerjisi dalgalara aktarılır ve bu nedenle rüzgar ne kadar güçlü olursa dalgalarda da o kadar fazla enerji olur. Dolayısıyla dalga enerjisi, dalgalarda bulunan enerjidir. Dalga Enerjisi, dalga yüksekliğinin karesiyle orantılıdır ve dalga yüksekliği, suyun derinliği ile ters orantılıdır, bu nedenle otomatik olarak kıyıya yakın dalgaların en fazla enerjiyi taşıdığı anlamına gelir. Okyanuslar, dünya yüzeyinin yaklaşık % 70’ini kaplar ve en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Hidrojen Enerjisi:

Hidrojen evrende en çok bulunan ve en basit elementtir; bir proton ve bir elektrondan oluşur. Ancak doğal olarak yeryüzünde bir gaz olarak oluşmaz. Bunun yerine, organik bileşiklerde (doğal gaz, biyogaz, propan, benzin gibi maddelerin bünyesinde bulunur) ve suda bulunur.

Hidrojen enerjisi yüksektir ancak yakıldığında az kirlilik oluşturur veya kirlilik yaratmaz. Uzay mekiği ve diğer roketleri yörüngeye çıkarmak için sıvı hidrojen kullanılmıştır. Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojenin potansiyel kimyasal enerjisini elektriğe dönüştürürken, sadece yan ürünler olarak saf su ve ısı açığa çıkmaktadır.

Gelgit Enerjisi:

Gel-git enerjisi, en eski enerji üretim biçimlerinden bir tanesidir. Bu enerji üretimi, okyanus ve denizlerde meydana gelen gelgitlerin (med-cezir) suyun doğal yükselişini ve düşüşünü elektriğe dönüştüren yenilenebilir bir enerji şeklinde gerçekleşir. Gelgitler, Ay, Güneş ve Dünya’nın dönmesiyle oluşan ve yer yüzüne uygulanan yerçekimi kuvvetlerinin birleşik etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Gelgit enerjisi, muazzam potansiyele sahip gelişen bir teknoloji sunar; fakat, yalnızca sahil şeridinde kullanılabilirdir. Kıyı şeridi genellikle günlük olarak iki yüksek gelgit ve iki düşük gelgit yaşar. Elektrik üretmek için su seviyeleri arasında fark en az 5 metre olmalıdır; ancak bu sayede verimli ve sürdürülebilir bir enerji üretimi sağlanmış olur.

Gel-git enerjisi – Kaynak

Kaynaklar: Five types of renewable energy sources: best alternatives to fossil fuelsWhat is wave energy?Wind and Wave Power PotentialRole of renewable energy sources in environmental protection: A reviewA Complete Guide to 7 Renewable Energy SourcesTidal Power

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?” hakkında 8 yorum

  1. Geri izleme: Güneş Enerjisi - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

  2. Geri izleme: Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir? - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

  3. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

  4. Geri izleme: Rüzgar Enerjisi

  5. Geri izleme: Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

  6. Geri izleme: Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

  7. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

  8. Geri izleme: Hidroelektrik Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir