Etiket arşivi: Elektrik

Biyogaz Nedir ve Nasıl Üretilir? Faydaları Nelerdir?

Biyogaz Nedir

Biyogaz, oksijenin yokluğunda (anaerobik) organik maddenin parçalanmasıyla üretilen meram, karbondioksit gibi farklı gazların karışımını ifade eder.

Biyogaz üretimi, tarımsal atık (haşhaş küspesi, tahıl sapı vb.), gübre (inek, koyun, tavuk, keçi, domuz vb.), belediye atığı, bitki artıkları, atıksu çamuru, peynir altı suyu gibi gıda endüstrisi atıkları, yeşil atık veya yiyecek atığı gibi ham maddelerden sağlanır. Biyogaz, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alır ve biyokütle enerjisi olarakta ifade edilebilir.

Biyogaz, oksijensiz ve kapalı bir sistem içindeki malzemeleri sindiren (parçalayan) metanojen veya anaerobik organizmaların anaerobik sindirim/çürütme veya biyolojik çözünme ile materyallerin parçalanması ve fermantasyon sonucu üretilir. Bu kapalı sistem anaerobik bir çürütücü veya bir biyoreaktör olarak adlandırılır.

Biyogaz üretim tesisi
Biyogaz üretim tesisi – Kaynak
Okumaya devam et