Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgar enerjisi bilinen en eski enerji türlerindendir. Çinliler, Hintliler ve Mısırlılar gibi eski uygarlıklarda, gemilerin denizde ilerlemesi için binlerce yıl önce rüzgar enerjisinden faydalanmışlardır. O zamanlarda hareket sağlaması için kullanılan bu enerji, günümüzde elektrik üretiminde önemli bir parçamız haline geldi.

Rüzgar enerjisi temiz, özgür ve hazır bir şekilde üretimi yapılan ve yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi vb.) içinde en önemlilerinden bir tanesidir. Her gün, dünyanın dört bir yanında değişik tasarım ve ebatlarda rüzgar türbinleri, rüzgarın gücünü alıyor ve elektriğe dönüştürüyor.

Bununla beraber, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi uygulamalarının ilk yatırım maliyetleri santralin kurulacağı yere göre değişmekle beraber yüksektir; ama her geçen gün daha uygun hale gelmektedir.

Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)
Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

Rüzgar Nedir?

Rüzgar enerjisi hakkında bilgi edinmeden önce, rüzgar nedir bilmemiz gereklidir. Rüzgar, yeryüzüne gelen güneş ışınlarının yarattığı çeşitli sıcaklık farklılıklarından kaynaklanır. Bu farklı sıcaklıklar nem ve basınç seviyelerinin de değişmesine neden olur ve basınç seviyelerindeki fark havanın hareket etmesine neden olur. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2’si rüzgar enerjisine dönüştürülür.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

 • Atmosferde bol ve serbest halde bulunur. Güneş var oldukça, rüzgarda olacaktır. Küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı bazı yerlerde azalma yada artma olsa bile, süreklilik arz eden bir kaynak olacaktır.
 • Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Kirlilik içermeyen doğa dostu rüzgar enerjisi, neredeyse hiç karbondioksit üretmeden elektrik üretebilir.
 • Çevre dostudur.
 • Zamanla artan tükenme (petrol gibi) veya fiyat riski yok denecek kadar azdır.
 • Maliyeti, bugünün geleneksel enerji santralleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır.
 • Bakım ve onarım maliyetleri düşüktür.
 • Rüzgar tamamen yerlidir ve petrol ve türevleri gibi ithalat bağımlılığı yaratmaz. Bu sebeple ulusal güvenlikte problemler yaratmaz. Ülkelerin kendi öz kaynağıdır.
 • Teknolojisinin kurulumu ve işletimi nispeten basittir.
 • Kısa sürede devreye alınarak işletilebilir.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

 • Yaban hayatı: Rüzgar türbinleri uçan hayvanlar için tehlikeli olabilir. Pervanelere çarpan birçok kuş ve yarasa ölmektedir.
 • Konumun uzaklığı: Bu bir avantaj olsa da (rüzgar türbinlerini ıssız alanlara, insanlardan uzak bir yere koymak) da bir dezavantaj olabilir. Türbinlere yapılan seyahat ve bakım maliyeti artar ve zaman alır. Açık deniz rüzgar türbinleri botlara ihtiyaç duyar ve yönetimi tehlikeli olabilir.
 • Gürültü: Bazı rüzgar türbinleri, nahoş olabilecek çok fazla gürültü üretme eğilimindedir. Yerleşim yerlerine yakın olanlar ile yoğun hayvan popülasyonu olan bölgelere yapılanlar sağlık ve çevre açısından olumsuzluklar yaratabilir.
 • Denizde Güvenlik: Gece yolculuk yapan teknelerin rüzgar türbinlerini görmesi zor olabilir, bu nedenle çarpışmalara neden olabilmektedir. Bu sebeple sıkı önlemlerin alınması gereklidir.

Rüzgar Türbinleri ile Rüzgar Enerjisi Üretimi

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisi santrallerinin temel yapısal unsurlarıdır ve hareketli havanın kinetik enerjisini, önce mekanik enerjiye, sonra da elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbini, yatay veya dikey olarak imal edilebilir; bu esneklik kurulumu yapılacak yerlerde işletme ve enerji üretimi açısından bir çok avantaj sağlamaktadır.

Yatay eksenli rüzgar türbinleri daha yaygın kullanılır. Rüzgar türbinleri yalnızca belirli bir rüzgar hızında elektrik enerjisi üretmeye başlayabilir. Bir rüzgar türbini, kesme ve kesme hızları arasında enerji üretecektir. Türkiye’nin rüzgar kaynaklı enerji potansiyelinin 48.000 MW olduğu tahmin edilmektedir. Bu potansiyele eşdeğer toplam alan, Türkiye’nin toplam yüzey alanının sadece %1,30’udur.

Rüzgar Çiftliği Nasıl Kurulur?

Bir rüzgar enerjisi tesisi bir yerden diğerine göre değişiklik göstermekte olup, santralin kurulumu için bilinmesi gereken bazı bilgiler şu şekildedir:

 • Rüzgar kaynağınız hakkında detaylı bilgi edinin. Bu konuda meteorolojiden bilgi alınabilir. Türkiye Rüzgar Atlası başlangıç için iyi bir kaynak olabilir.
 • Mevcut iletim hatlarına olan mesafeyi mutlaka değerlendirmeye alın.
 • Arazinizde kurulacak bu tesisin yararlarını ve olumsuzluklarını tespit edin.
 • Sermayeye erişmek için planlar yapın ve girişimlerde bulunun.
 • Güvenilir enerji alıcılarını tespit edin.
 • Konumlandırma ve proje fizibilitesi hususlarında uzmanından yardım alın.
 • Rüzgar enerjisinin ekonomisini anlamaya çalışın.
 • İmar ve izinler konusunda bilgi edinin.
 • Türbin üreticileri ve proje geliştiricileri ile iletişim halinde olun.

Türkiye’de ki Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

 • Dinar Rüzgar Enerji Santrali
 • Geycek Rüzgar Enerji Santrali
 • Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali
 • Osmaniye Gökçedağ Rüzgar Santrali
 • Soma Rüzgar Enerji Santrali
 • Burgaz Rüzgar Enerji Santrali
 • Sayalar Rüzgar Enerji Santrali
 • Seyitali Rüzgar Enerji Santrali
 • Samurlu Rüzgar Enerji Santrali
 • Kozbeyli Rüzgar Enerji Santrali
 • Poyraz Rüzgar Enerji Santrali
 • Geycek Rüzgar Enerji Santrali

Kaynak: WindWind Farm DevelopmentWind Energy: Advantages and Disadvantages

Rüzgar Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)” hakkında 11 yorum

 1. Geri izleme: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 2. Geri izleme: Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

 3. Geri izleme: Çevreci ve Sürdürülebilir Tatil: EkoTurizm Nedir?

 4. Geri izleme: Güneş Enerjisi

 5. Geri izleme: Çevreci iş fikirleri - Çevre Bilinci - Çevreci, Doğa Sever ve Yeşil Platform

 6. Geri izleme: Jeotermal Enerji Nedir? Nasıl Üretilir? - Site başlığ

 7. Geri izleme: Güneş Enerjisi Kullanan Hızlı Tren

 8. Geri izleme: Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? (Avantaj ve Dezavantajları)

 9. Geri izleme: Rüzgar Türbini Nedir? Rüzgar Türbinleri Neden 3 Bıçaklı (Kanatlıdır)?

 10. Geri izleme: Hidrojen Enerjisi Nedir ve Nasıl Üretilir? (Avantajları ve Dezavantajları)

 11. Geri izleme: Işık Kirliliği Rüzgar Enerjisi ile Çalışan Lamba ile Azaltılabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir