Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi nedir?

Rüzgar enerjisi temiz, özgür ve hazır bir şekilde yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemlilerinden bir tanesidir. Her gün, dünyanın dört bir yanında rüzgar türbinleri, rüzgarın gücünü alıyor ve elektriğe dönüştürüyor. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi uygulamalarının ilk yatırım maliyetleri yüksektir.

Rüzgar Enerjisi
Rüzgar Enerjisi

Rüzgar nedir?

Rüzgar, yeryüzüne gelen güneş ışınlarının yarattığı çeşitli sıcaklıklardan kaynaklanır. Bu farklı sıcaklıklar nem ve basınç seviyelerinin de değişmesine neden olur ve basınç seviyelerindeki fark havanın hareket etmesine neden olur. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2’si rüzgar enerjisine dönüştürülür.

Rüzgar enerjisinin avantajları

 • Atmosferdeki boldur ve serbesttir.
 • Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır.
 • Çevre dostudur.
 • Zamanla artan tükenme veya fiyat riski yoktur.
 • Maliyeti, bugünün geleneksel enerji santralleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır.
 • Bakım ve onarım maliyetleri düşüktür.
 • Rüzgar tamamen yerlidir ve petrol ve türevleri gibi ithalat bağımlılığı yaratmaz.
 • Teknolojisinin kurulumu ve işletimi nispeten basittir.
 • Kısa sürede devreye girebilir.

Rüzgar türbinleri

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisi santrallerinin temel yapısal unsurlarıdır ve hareketli havanın kinetik enerjisini, önce mekanik enerjiye, sonra da elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri, yatay veya dikey olarak imal edilebilir; bu esneklik kurulumu yapılacak yerlerde işletme ve enerji üretimi açısından bir çok avantaj sağlamaktadır.

Yatay eksenli rüzgar türbinleri daha yaygın kullanılır. Rüzgar türbinleri yalnızca belirli bir rüzgar hızında elektrik enerjisi üretmeye başlayabilir. Bir rüzgar türbini, kesme ve kesme hızları arasında enerji üretecektir. Türkiye’nin rüzgar kaynaklı enerji potansiyelinin 48.000 MW olduğu tahmin edilmektedir. Bu potansiyele eşdeğer toplam alan, Türkiye’nin toplam yüzey alanının sadece% 1,30’udur.

Rüzgar çiftliği nasıl kurulur?

Bir rüzgar enerjisi tesisi bir yerden diğerine göre değişiklik göstermekte olup, santralin kurulumu için bilinmesi gereken bazı bilgiler şu şekildedir:

 • Rüzgar kaynağınız hakkında detaylı bilgi edinin.
 • Mevcut iletim hatlarına olan mesafeyi mutlaka değerlendirmeye alın.
 • Arazinizde kurulacak bu tesisin yararlarını ve olumsuzluklarını tespit edin.
 • Sermayeye erişmek için planlar yapın ve girişimlerde bulunun.
 • Güvenilir enerji alıcılarını tespit edin.
 • Konumlandırma ve proje fizibilitesi hususlarında uzmanından yardım alın.
 • Rüzgar enerjisinin ekonomisini anlamaya çalışın.
 • İmar ve izinler konusunda bilgi edinin.
 • Türbin üreticileri ve proje geliştiricileri ile iletişim halinde olun.

Kaynak: WindWind Farm DevelopmentYorumlar (5)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

19 Nisan 2019 saat 01:55    


[…] Rüzgar enerjisi bir çok bireysel enerji üretimi uygulamaları içinde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Dünyada birçok yerde kilometrelerce alana yayılmış büyük rüzgar çiftlikleri görülebilir. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi de kirlilik içermez ve dünyadaki şebekelere elektrik sağlayan, büyüyen ve önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. […]

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

03 Mayıs 2019 saat 14:23    


[…] önlemenin mükemmel bir yolu, yenilenemeyen yakıtları kullanmayı bırakmak ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve su enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktan […]


[…] negatif karbon ayak izi seyahatini en aza indirgemek olmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi) tercihi yapılmış ve tüm yapı malzemelerinin yerel olarak tedarik […]

Güneş Enerjisi

16 Mayıs 2019 saat 15:45    


[…] doğal gazın kullanımından vazgeçilmesinde öncü olacak ve yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi, biyogaz üretimi vb.) içerisinde en cazibi olarak yerini sağlam bir şekilde […]


[…] Rüzgar enerjisi […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site