Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? (Avantaj ve Dezavantajları)

Dalga Enerjisi Nedir?

Dalga enerjisi, rüzgarın dalgalara verdiği enerjinin yakalanması sonucu oluşur ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alır. Okyanus enerjisi veya deniz enerjisi olarakta bilinmektedir. Dalga gücü, Güneş ve Ay’ın çekimsel çekiminin neden olduğu akımın enerjisini yakalayan gelgit gücünden farklıdır. Dalga enerjisi üretimi, 19. yüzyıldan beri kullanılmaya çalışılmış olmasına rağmen, yaygın olarak kullanılmaya son çeyrekte başlanılmıştır. Faydaları ve önemi kullanıldıkça ortaya çıkan bu enerji üretim yöntemi mutlaka yaygın hale gelmelidir.

Dalga enerjisi, herhangi bir zararlı emisyon veya atık üretmeyen, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretmek için dalgaların gücüne dayanır, yani doğal kaynakları tüketmeden süresiz olarak kullanılabilir.

Dalga Enerjisi Üretilir?

Dalgalar deniz yüzeyinden geçen rüzgarla üretilir. Dalgalar, dalgaların hemen üstünde ilerleyen rüzgar hızından daha yavaş bir şekilde yayıldıkça, rüzgardan dalgalara bir enerji aktarımı gerçekleşir. Dalga yüksekliği rüzgar hızı, rüzgârın esme süresi, çekme ve deniz tabanının derinlik ve topografyası ile belirlenir.

Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?
Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir?

Genel olarak, daha büyük dalgalar daha güçlüdür, ancak dalga gücü, dalga hızı, dalga boyu ve su yoğunluğu ile de belirlenir. Dalgalar okyanus yüzeyinde yayılır ve dalga enerjisi de yatay olarak taşınır. Dalga enerjisini kullanabilmek için dalgaların olduğu yere gitmek zorundayız.

Dalga enerjisi, esasen okyanus suyu yüzeyinde esen rüzgar hareketi tarafından üretilen yoğunlaştırılmış bir güneş enerjisi şeklidir ve bu, daha sonra bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Yoğun güneş ışınları atmosfere çarptığında ısınırlar. Dünyadaki atmosferi vuran güneş ışınlarının yoğunluğu dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçüde değişmektedir. Dünyadaki atmosferik sıcaklığın bu eşitsizliği, atmosferik havanın daha sıcak bölgelerden daha soğuk bölgelere gitmesine neden olarak rüzgarlara neden olur.

Rüzgar okyanus yüzeyinde kayarken, kinetik enerjinin rüzgardan bir kısmı altındaki suya kayarak dalgalara yol açar. Nitekim olarak, okyanus, güneş ışınları tarafından okyanuslara taşınan devasa bir enerji deposu kollektörü olarak görülebilir. Bu dalgalar geniş okyanuslarda çok fazla enerji kaybetmeden seyahat edebiliyorlar. Bununla birlikte, suyun derinliğinin oldukça sığ olduğu kıyı şeridine ulaştığında, hızları düşerken, büyüklükleri de önemli ölçüde artar. Nihayetinde, dalgalar büyük miktarda kinetik enerjiyi boşaltarak kıyı şeridine çarpar. Okyanus enerjisi bu noktada tükenmiş olur ve yeni dalgaların gelip gitmesi ile bu döngü devam eder.

Dalga Enerjisinin Çevresel Etkileri

  • Deniz memelileri ve balıkların hareket halinde ki türbin kanatlarına çarpma riski.
  • Su altı gürültüsünün analizini yapan cihazlarından yayılan etkiler.
  • Dalga enerjisi projelerinin fiziksel varlığı ile deniz memelileri, balıklar ve deniz kuşlarının davranışlarını değiştirme veya bölgeden kaçmalarına sebep olabilmesi.
  • Yakın alan ve uzak alan deniz ortamı ile sediment taşınımı ve su kalitesi gibi süreçler üzerindeki potansiyel etkisi.

Dalga Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Dalga Enerjisinin Avantajları

Son derece tahmin edilebilirdir

Dalga varış paterni oldukça tahmin edilebilirdir. Gündüz ve gece gelirler ve rüzgar ve güneş gibi diğer yenilenebilir kaynaklarından daha fazla enerji barındırırlar. Öte yandan, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi oldukça öngörülemez olabilirler. Rüzgar hızları beklenmedik bir şekilde düşer ve bu da elektrik üretimini etkiler. Güneş enerjisi güneşe maruz kalmaya bağlıdır, bu da bulutun kapsanması ve gece saatlerinin bu maruziyeti önemli ölçüde azaltarak daha az etkinliğe yol açtığını gösterir.

Yenilenebilir bir enerji şeklidir

Yenilenebilir, sonsuz bir kaynak olduğu anlamına gelir. Var olana devam etmek için insan müdahalesine gerek yoktur. Bu özellik, dalga enerjisini güvenilir ve verimli bir enerji kaynağı yapar. Ayrıca, herhangi bir zararlı emisyon veya atık üretmeyen, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.

Dalga Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları

Dalga enerjisi çevre dostudur

Dalga enerjisi tamamen temiz bir enerji kaynağıdır, yani atmosfere tehlikeli sera gazları yaymaz. Fosil yakıtlar, örneğin, petrol, kömür ve doğal gaz, çevre kirliliğine güçlü bir katkı sağlar, çünkü atmosfere karbondioksit, azot oksit, metan ve ozon içeren tehlikeli sera gazları salgılarlar.

Yeşil ve çevre dostu işlerin yaratılmasını sağlar

Dalga enerjisi sektörü, hem uzak hem de şehir nüfusu için çok sayıda yeşil fırsat yaratma potansiyeline sahiptir, çünkü geleneksel elektrik arzı ile ulaşılamayan uzak alanlara iyi bir şekilde dalga gücü beslenir.

Uzak alanların üssel büyümesi

Kullanılan enerji harekatı uzak yerlere yönlendirilebilir ve bu, endüstrilerin ve işletmelerin yayılması anlamına gelir. Bu uzak bölgelerde güçlü ekonomik büyümenin ilerleyişine yardımcı olacaktır.

Enerji arz güvenliği

Güçlü bir dalga enerjisi altyapısı kurmak, bir ülkenin fosil yakıtlara aşırı bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulmasına yardımcı olabilir. Fosil yakıt pazarı büyük ölçüde değişkendir ve bitecek olursa ülke ekonomisine zarar verebilir. Dalga enerjisi, ucuz, güvenilir ve verimli olmasından dolayı bu boşluğu kapatmanın bir yoludur.

Araziler zarar görmez

Dalga enerjisi tesisleri, karada bulunan bu tesisler ile birlikte ortaya çıkan riskleri hafifletmek için açık denizlere yerleştirilebilir. Ayrıca, toprak, ağır hasar gören arazileri yüksek düzeyde kazan gerektiren fosil yakıtların çıkarılmasının aksine, doğal haliyle kalır.

Dalga Enerjisinin Dezavantajları

Yüksek net sermaye maliyetleri

Tesislerin inşası büyük sermaye harcaması gerektirir. Enerji santrali bakımı, elektrik şebekesine bağlantı, dalga kaynakları, altyapı devreye girdiğinde enerji maliyetlerinde beklenen düşüş ve teknolojinin raf ömrü, dalga enerjisinin maliyetini artıran değişkenlerden sadece birkaçıdır. Dalga enerjisinin gelişiminin erken aşamasında olması nedeniyle gerçek maliyetin belirlenmesi de zordur.

Dalga büyüklüğündeki değişkenlik ekipmana zarar verebilir

Dalga büyüklüğü denizlerde öngörülemez olabilir. Bazen bir fırtına gibi kuvvetli bir etken ile birlikte gelir ve dalga enerjisi üretim türbinlerinde ağır aşınma ve yıpranmaya neden olabilir. Bu ekipmanın zarar görmesi onarım açısından maliyetli olabilir. Bu aynı zamanda elektrik arzının durması anlamına da gelir.

Deniz yaşamı ekosisteminde hasar

Açık deniz dalga enerjisi projeleri, karada olanlardan çok daha karmaşıktır. Projeler arasında platformlar, kablolar, türbinler, ara bağlantılar, tarama ve daha pek çok şey vardır. Ekolojik açıdan sığ sular çoğu deniz yaşamı için verimli üreme ve dinlenme alanlarıdır. Bu nedenle, dalga enerjisi tesisinin inşası ve işletilmesinden kaynaklanan faaliyetler deniz ekosistemini büyük ölçüde etkileyebilir. Tesislerdeki hidrolik sıvılardan kaynaklanan kaza sonucu sızıntı veya dökülmeler, deniz yaşamında ölümlere neden olabilecek şekilde suyu kirletebilir.

Konumun dezavantajı

Dalga enerjisinin olumsuz yönü konumdur. Okyanus ve denizlere yakın olan bireyler veya kasabalar, bu enerjinin meyvelerinin tadını çıkarırlar. Dalga enerjisinin kaynağı okyanuslar ve denizlerle sınırlı olduğundan, bir ülkenin tüm nüfusuna hizmet etmek için güvenilmezdir. Bu, su kütlelerine yakın olmayan kasabaların, şehirlerin ve ülkelerin dalga enerjisinden yeterince faydalanamamaları anlamına gelir.

Çevresel endişeler dalga enerjisinin dezavantajları arasında en çok göze çarpanıdır

Dalga enerjisi temiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen, tesis jeneratörleri tarafından üretilen ses, bazı yerel sakinlere karşı dayanılmaz gelerek rahatsızlıklar verebilir. Bu enerjim üretim tesisleri ayrıca okyanusun doğal estetik görüntüsüne müdahale ediyor ve çirkin görüntülerin ortaya çıkmasına da sebep olabiliyorlar. Bununla birlikte, dalgaların gürültüsü, çoğu durumda, jeneratörler tarafından üretilen gürültüyü eşit olabilmektedir.

Dalga enerjisinin avantajları ve dezavantajları yan yana konulduğunda, avantajlar, özellikle herkesin yenilenebilir enerji formlarına odaklandığı gün ve çağda, dezavantajlardan ağır basmaktadır. Fosil yakıtların insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu kanıtlanmıştır, bu nedenle çoğu devletin dalga enerjisi üretimine yakınlaşması ve bu konuda önemli girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Kaynak: Wave powerWhat is Wave Energy?Wave Energy and Technical Potential of Turkey

Dalga Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? (Avantaj ve Dezavantajları)” hakkında 2 yorum

  1. Geri izleme: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? (Avantajları ve Dezavantajları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir