Rüzgar Erozyonu ve Çevreye Zararları

Rüzgar Erozyonu

Rüzgarların sebep olduğu toprak erozyonu, doğayı ve özellikle tarım alanlarını etkileyen birincil arazi bozulma sürecidir. Türkiye başta olmak üzere arazi/toprak bozulması yaşayan dünyadaki alanların üçte biri rüzgar kaynaklı rüzgar erozyonu sürecinden etkilenmektedir.

Tarımsal arazilerde, rüzgar ile toprak erozyonu, esasen organik madde ve besin bakımından en zengin toprakların en iyi ve en biyolojik aktif kısımlarının uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Rüzgar erozyonuna tekrar tekrar maruz kalmanın tarımsal toprak bozulmasına kalıcı etkileri olabilir ve bu da uzun vadede uygun toprak koşullarının korunmasını zorlaştırabilir.

Rüzgar Erozyonunun Çevreye Zararları

Rüzgar Erozyonunun Çevreye Zararları

Rüzgar erozyonu doğal bir toprak oluşturma süreci olarak ortaya çıkmıştır, ancak bugün, rüzgarın etkileri yerel olarak insan kaynaklı baskılarla hızlandırılır (örn. Ekili alanların uzun süre nadasa bırakılması ve mera otlaklarının aşırı otlatılması). Bu, çevre ve çiftçilik faaliyetlerine ve altyapılara zarar verir. Toprağın akıllıca kullanımı ve yönetimi, yoğun mahsul ekimi, artan mekanizasyon ve artan tarla büyüklükleriyle birlikte, en hassas tarım alanlarındaki rüzgar erozyonunun etkilerini daha da artırmaktadır.

Rüzgar erozyonu özellikle tarım topraklarının sağlığı, bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı açısından çok önemli olup azaltılması için çalışmalar yürütülmesi gereken bir konudur.

Rüzgar erozyonunun zararları:

  • Yararlı toprak tabakasının aşınmasına sebep olur.
  • Değerli ve işlenebilir toprak derinliğinde önemli ölçüde azalma olur.
  • Hava kirliliğine sebep olur.
  • Havada ki partikül madde miktarında ki artış sebebiyle canlıların sağlını ve yaşam standartlarını olumsuz etkiler.
  • Yaşam alanlarının tozla kaplanarak zarar görmesini sağlar.
  • Trafik kazalarına sebep olabilir.
  • Toprakta ki faydalı besin ve organizmaların yok olmasını tetikler.
  • Baraj ve göllerin dolarak aktif hacimlerinin azalmasına sebep olur.

Rüzgar Erozyonu Nasıl Ölçülür?

Rüzgar erozyonun ölçülmesi ile verdiği zararların önüne geçmek ve o bölgede engellemek için önemli bir aşamadır. Bunun tespiti için geliştirilmiş sistemler mevcuttur.

Rüzgar erozyonu ölçme aparatı

Rüzgar erozyonu ölçme aparatı

Bunlardan son zamanlar küresel çapta ses getiren ve ülkemizde geliştirilmiş ve patenti alınacak olan rüzgar ölçüm sistemi aletidir. Bu sistem, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Günay Erpul tarafından Erciyes Teknopark’ın destekleriyle geliştirilmiştir.

Ayrıca bu sistem sayesinde Türkiye’den ABD’ye ilk defa teknoloji transferi yapıldı ve önemli bir ihracat kapısı açılmış oldu.

Rüzgar erozyonu ölçme sistemi

Rüzgar erozyonu ölçme sistemi

Kaynaklar:

Towards a Pan‐European Assessment of Land Susceptibility to Wind Erosion

Comparative efficiency testing for a newly designed cyclone type sediment trap for wind erosion measurements

Türkiye Potansiyel Rüzgâr Erozyonu Haritası OluşturulduYorumlar (4)


[…] kalmaz, aynı zamanda toprak erozyonu da toprak kaymaları ve toz fırtınaları kaynaklı rüzgar erozyonu gibi hayati tehlike içeren yeni sorunları […]

Fındık Nasıl Yetiştirilir?

16 Mayıs 2019 saat 14:17    


[…] suyun drenajı ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu işlemlerde meyilli arazilerde erozyonu önleme amacıyla hendekleme , düz taban arazilerde ise taban suyunun drene edilmesi […]

Bahçemizdeki Kirlilik Nasıl Azaltılır?

25 Mayıs 2019 saat 00:12    


[…] yabani otların çıkmasını azaltır, nemin emilmesini sağlar ve erozyonun önlenmesine (rüzgar erozyonu vb.) katkıda […]

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site