Metan Emisyonları Ay Etkisi ile Değişkenlik Gösteriyor

Metan Emisyonları

Metan en etkili sera gazları arasında yer alır. Bu sebeple, metan emisyonları artarsa, sera gazı miktarı artacak ve dolayısıyla küresel ısınma için itici bir güç olacaktır. Metan, karbondioksitten daha fazla ısı tutan (23 kat) ve atmosferde 12 yıl kalabilen bir sera gazıdır. Ayrıca, karbondioksit ile beraber biyogaz ana bileşenidir. Düzenli depolama alanları, kömür madenciliği, fosil yakıtlar ve hayvan tarımı metan salınımının başlıca kaynaklarıdır. Ancak, metan emisyonu için başka bir kaynak okyanuslardır.

Metan Emisyonları Ay Etkisi ile Değişkenlik Gösteriyor (Solda yüksek su seviyesi metan gazını zeminde tutuyor; sağda ise su seviyesi azaldığı için basınç azalıyor ve metan su yüzeyine doğru çıkıyor.)
Metan Emisyonları Ay Etkisi ile Değişkenlik Gösteriyor (Solda yüksek su seviyesi metan gazını zeminde tutuyor; sağda ise su seviyesi azaldığı için basınç azalıyor ve metan su yüzeyine doğru çıkıyor.) – Kaynak

Okyanus tarafından metan gazı salınımı, deniz tabanında veya altında meydana gelen, stres ve kırıkların tetiklediği jeolojik süreçlerden ve biyolojik aktivitelerden kaynaklanır. Okyanus metan emisyonunun nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bu emisyonlar atmosfere ulaşırsa küresel metan bütçesini etkileyebilir.

Gel Git Olayı Metan Emisyonunu Değiştiriyor

Arktik okyanusu üzerinde yapılan yeni bir çalışma (Impact of tides and sea-level on deep-sea Arctic methane emissions), deniz seviyesindeki değişikliklerin metan emisyonlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Ay gelgit kuvvetlerine neden olur, gelgitler basınç değişiklikleri oluşturur ve deniz tabanını şekillendiren ve denizaltı metan emisyonlarını etkileyen akımlar meydana gelir. Dr. Andreia Plaza-Faverola, batı Svalbard marjı üzerinde metan sızıntısı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Svalbard, Norveç ve Kuzey Kutbu arasında yer alan Kuzey Buz Denizi’nde bulunan norveçli bir ada grubudur. Araştırmacılar, deniz seviyesinin gaz sızıntısını nasıl etkilediğini değerlendirmek için yüksek ve düşük gelgit ölçümleri kullanıldı. Çalışmanın sonuçları, deniz seviyesindeki gelgit değişiminin gaz salınımındaki değişikliklerle karşılık geldiğini göstermiştir.

Düşük gelgit, bu tür hidrostatik basınç ve metan salınımı daha yüksek yoğunlukdaha az anlamına gelir. Yüksek gelgit yüksek basınç ve serbest daha düşük yoğunluğa eşittir. Bu, deniz seviyesindeki küçük değişikliklerin bile deniz tabanından kaynaklanan metan gazı emisyonlarını etkileyebileceğini gösterir. Araştırmacılar, bunun küresel ısınmanın bir sonucu olarak deniz seviyesinin yükselmesinin aslında okyanustan çıkan metan çıkışını azaltabileceği anlamına geldiğini iddia ediyor, ancak artan sıcaklığın okyanus gazı üretimini artıracağını da söylüyorlar. Bu iki fenomen birbirini dengeler.

Kaynak: The Moon Plays A Key Role In Methane Emissions Released From The OceanThe moon controls the release of methane in Arctic Ocean

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir