Asit Yağmuru ve İklim Değişikliği Ormanlar için Faydalı Olabilir mi?

Asit Yağmuru ve İklim Değişikliği

Asit yağmuru ve iklim değişikliği özünde insanlara, doğaya ve tüm canlılara zararlı olarak bilinir. Fakat bu yıkıcı doğa olaylarının etkileri belli noktalara kadar olumlu etkileri de beraberinde getirmektedir. Evet, ormanları yok eden asit yağmurları ve yükselen sıcaklık değerleri ağaçlar için faydalı olabilecek özelliklere sahiptir.

Asit yağmuru ve iklim değişikliği ağaçlara faydalı mıdır?
Asit yağmuru ve iklim değişikliği ağaçlara faydalı mıdır?

Amerika’da Mişıgın Teknoloji Üniversitesinin (Michigan Technological University) Orman Kaynakları ve Çevre Bilimleri Bölümleri yaptıkları araştırmalar sonucunda atmosferde ki orta dereceli sıcaklık ve azot artışlarının ormanların verimliliklerini artırdığını tespit etmişlerdir.

Asit Yağmurları Ağaçlara Faydalı mıdır?

Sıcaklık ölçümleri, nem seviyeleri ve asit yağmurları ile taşınan azot miktarları Mişigan Eyaletinin farklı bölgelerinde 20 yıl boyunca kayıt altına alınmış. Elde edilen sonuçlar neticesinde sıcaklıkların iklim değişikliği sebebiyle yükseldiği ve asit yağmurları ile yüksek azot ve nem miktarlarının sağlandığı bölgelerde ağaçların hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir. Ağaçların büyümesi ile beraberde yüksek miktarlarda karbon depolanması sağlanmıştır.

Araştırma sonucunda büyüme sezonunda 10-11 günlük bir artışında sağlandığı tespit edilmiştir. Büyüme sezonunda yaşanan bu artış aynı zamanda odun endüstrisine de olumlu katkılar yapmaya başlamış. Ek olarak, odun kaynaklı biyokütle artışı sayesinde yenilenebilir enerji kaynağında da zenginleşme olmuş, süreklilik ve sürdürülebilirlik sağlanması kolaylaşmıştır.

Ancak, bilmemiz gereken bir diğer nokta ise ağaç türleri farklılaştıkça sıcaklık ve asit yağmurlarına dayanım kapasiteleri değişiklik gösterecektir. Bunun en büyük sebebi, ağaçların yaprak, gövde ve kabuk kısımları farklı pH değerine sahip olup, özellikle asite dayanımları kısıtlı olmasıdır. Bu sebeple aynı olumlu yada olumsuz etkiyi her ağaçta ve ormanda görmemiz mümkün değildir.

Kaynak: Climate Change, Acid Rain Could Be Good For Forests

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir