Ağaç Çeşitliliğinin Ormanlara, Ormancılığa ve Ekosistemlere Faydaları

Ağaç Çeşitliliğinin Faydaları

Çağdaş ormancılık, daha rasyonel kabul edildiğinden, genellikle çam veya ladin türü ağaç çeşitleri içeren monokültürler şeklinde kurulmaktadır. Ağaç çeşitliliğinin faydaları. ancak iyi yönetilen ormanlarda hissedilir. Bu tür ormanlarda, biyolojik çeşitlilik (biyoçeşitlilik), karbon depolama ve meyve üretimi gibi kereste üretiminin dışında başka ekosistem hizmetleri de üretebilir. Ekosistemler insan toplumu için çok sayıda fayda sağlar ve bu ekosistem hizmetlerinin sağlanması temel olarak organizmalar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonlara bağlıdır.

Future Forests araştırmasına göre, karma ormanların monokültürlere kıyasla kereste üretimi de dahil olmak üzere daha yüksek çoklu ekosistem hizmetleri ortaya koyduğu tespit edilmiştir.

Ağaç Çeşitliliğinin Faydaları
Ağaç Çeşitliliğinin Faydaları

Ağaç türü çeşitliliği bir dizi ekosistem süreci üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Farklı ağaç türleri farklı faydalar sağlar. Bunlar, ağaç büyümesi, karbon depolama, meyve üretimi, yaban hayatı için gıda, ölü ağaç varlığı ve toprak bitkilerinde biyoçeşitlilik gibi sıralanabilir.

Ortalama olarak, ortalama orman çağındaki biyokütle üretimi, beş ağaç türünde tek bir türden %54 daha fazla olmuştur. Meyvecilik üretimi ve av hayvanı üretim potansiyeli için karşılık gelen yüzdeler sırasıyla %45 ve %20 olarak bulunmuştur. Toprak karbon depolaması ve toprak altı bitki türlerinin zenginliği ağaç türlerinin zenginliği ile artmıştır. Toprak karbon depolanması %11 daha büyüktür ve arazide yer alan bitki türleri bir ağaç türünden beş taneye geçildiğinde %31 daha zengin olduğu tespit edilmiştir. Ölü odun oluşumu yüksek ağaç türlerinin zenginliğinde artmıştır.

Ayrıca, farklı ekosistem hizmetleri arasındaki ilişki incelendiğinde, artan kereste üretimi, ölü odun oluşumunun yanı sıra yaban hayatı için meyvelerin ve yiyeceklerin üretimi için olumsuz olmaktadır.

Kaynak: Seeing the forest for more treesHigher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir