ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ NEDİR

09/08/1983 tarihinde, çevrenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunması ve geliştirilmesi amacıyla çıkarılmış 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı yönetmeliklerin getirdiği mevzuatlara firmaların uyum sağlaması sürecinde kolaylık yaratmak adına oluşturulmuş web tabanlı uygulama portalına Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) denir.

11/05/2018 tarihinde Online Çevre Bilgi Sistemi’nin kapatılmasıyla oluşturulmuş Entegre Çevre Bilgi Sistemi sayesinde firmalar internet üzerinden kolay bir şekilde firma yetkisi ekleyebilmekte, tesis veya faaliyetlerine son verebilmekte, vergi numarası değişikliğine gidebilmekte, faaliyet kodu ekleyip güncelleyebilmekte ve son olarak tesis devretme ve adres değişikliği gibi ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Aynı zamanda firmalar çevresel konularda veri izleme ve raporlama işlemlerini söz konusu sistem sayesinde gayet kolay bir şekilde halledebilmektedirler.

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİNE NASIL KAYIT YAPILIR

Firmaların Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olma sürecinde öncelikle sistemin internet adresi üzerinden kullanıcı girişi sayfasına gelmeleri gerekmektedir. Vatandaş girişi yöntemiyle e-devlet sayfasından e devlet şifresiyle giriş yapılmasının ardından il, ilçe bilgilerinin girilmesi ve e-posta doğrulamasının gerçekleştirilmesi gerekir.

Sisteme giriş yapılmasıyla birlikte firma sahipleri, firma sayfasındaki “yeni hesap” seçeneğine tıklayacak ve hesap tipi seçimini yaparak vergi no ve vergi dairesi bilgilerini gireceklerdir. Firmanın kuruluş tarihi ve SGK numarasının da eklenmesiyle numarası bilindiği takdirde Ulusal Adres Veri Tabanı bilgisi girilecektir. Firma yetkilileri konum konum bilgilerini ve yetki belgelerini ekleyecek ve böylece başvurularını tamamlayacaklardır.

Firma sahibinin gerçekleştireceği işlemlerin ardından otomatik oluşturulacak formun çıktısı alınacak ve kaşe/imzayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilecektir. Entegre Çevre Bilgi Sistemi başvurunuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandığı takdirde Entegre Çevre Bilgi Sistemi Başvurusu e-devlet üzerinde onaylı olarak gözükecektir.

Toparlamak gerekirse entegre çevre bilgi sistemine şu şekilde kayıt yapılabilir:

 • E-Devlet Üzerinden Sisteme Giriş Yapılması
 • İl/İlçe Bilgilerinin Sisteme Girilmesi
 • E-Posta Doğrulamasının Gerçekleştirilmesi
 • Vergi No/Vergi Dairesi Bilgilerinin Girilmesi
 • Kuruluş Tarihi ve SGK Bilgilerinin Eklenmesi
 • Varsa UAVT (Ulusal Adresi Veri Toplama) Bilgisinin Girilmesi
 • Konum Bilgisinin Seçilmesi
 • Yetki Belgesinin Yüklenmesi
 • Oluşturulan Formun Kaşe/İmzayla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne’ne İletilmesi

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN UYGULAMALAR

Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan uygulamalar aracılığıyla firmalar çevresel işlemlerinin büyük bölümünü internet üzerinden kolaylıkla halledebilmektedirler. Web tabanlı uygulamalardan oluşan bir portal olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde yer alan uygulamalardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi
 • BEKRA Bildirim Sistemi
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi
 • Sera Gazı İzleme ve Raporlama Sistemi
 • Depozito Bilgi Sistemi
 • Atık Yönetim Uygulaması

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan Merkezli Laboratuvar Belirleme Sistemi (MALBES), çevresel konularla ilgili izin, izleme, analiz ve ölçüm başvurularının toplandığı kapsamlı bir sistemdir. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi sayesinde çevre laboratuvarlarıyla sanayi tesisleri arasında kirli olabilecek ilişkiler önlenebilmekte ve güvenilir sonuçların alınması sağlanabilmektedir. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi’ne ölçüm için başvurulabilecek çevresel konular arasında atık, deniz suyu, atık suyu, emisyon ve gürültü gösterilebilir.

BEKRA Bildirim Sistemi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin asgari düzeye indirilmesi kapsamında çevreye zararlı olabilecek kimyasal maddeleri barındıran kurum ve kuruluşların kendilerinde yer alan maddeleri ve bu maddelerin miktarlarını beyan ettikleri bildirime BEKRA denmektedir. BEKRA Bildirim Sistemi ise bu bildirimin Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirildiği platformdur.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Sıfır Atık Bilgi Sistemi, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, firma bünyesinde yer alan tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin yönetimi, atık envanterinin oluşturulması ve atık envanterine dair bilgilerin girilmesi işlemlerini kapsayan Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasıdır. Sıfır Atık Belgesinin alınabilmesi için Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerindeki ilgili uygulamadan veri girişinin sağlanması gerekmektedir.

Sera Gazı İzleme ve Raporlama Sistemi

Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Sera Gazı İzleme ve Raporlama Sistemi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının takip edilmesi mümkün olabilmektedir. Böylelikle tesis izleme işlemleri internet üzerinden yönetilebilmekte ve raporların dijital bir ortama yüklenmesiyle Bakanlığın değerlendirme süreçleri kolaylaştırılabilmektedir.

Depozito Bilgi Sistemi

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde yer alan Depozito Bilgi Sistemiyle tüketicilerin ürünlere ödedikleri fiyat dışında kalan ücreti geri almaları mümkün olabilmektedir. Depozito Sistemi tüketicileri en yakın market veya toplama noktasına yönlendirerek bu işlemi gerçekleştirir. İade olarak yansıtılan ücret Depozito Sistemi üzerinde biriktirilir.

Atık Yönetim Uygulaması

Atık Yönetim Uygulaması veya Atık Beyan Sistemi sayesinde her yılın Ocak ayı ile Mart ayı arasında kalan süreç içerisinde atık beyanlarını gerçekleştirebilmektedirler. Aynı zamanda söz konusu sistem sayesinde Tıbbi Atık Üreticisi firmaların oluşturdukları atıkları atık işleme tesislerine göndermeleri mümkün olmaktadır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yukarı sıralanan haricinde çevresel konuların internet üzerinden kolaylıkla yönetilebileceği pek çok uygulama vardır. Çevre İzin ve Lisans Uygulaması, Çevre Denetim Uygulaması, Atıksu Arıtma Uygulaması, Amülatör Depozito Sistemi, Atık Pil Kontrolü Sistemi, Atıksu Bilgi Sistemi, Ambalaj Bilgi Sistemi, Büyük Yakma Sistemleri Bilgi Sistemi, İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması, Denizcilik Atıkları Uygulaması, E-Yeterlik Uygulaması, EEE Bilgi Sistemi, Kimyasal Kayıt Sistemi, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi, Laboratuvar Yetkilendirme Sistemi, Tabiat Varlıklarını Koruma ve İzleme Sistemi, Hava Emisyon Yönetim Portalı Geliştirme Sistemi bunlardan sadece bazılarıdır.

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI VELAYETİ

Kurumlar çevresel konularda yapılacak başvuruların, izin ve onay süreçlerinin yürütülmesi, verilerin raporlanması ve izlenmesi alanlarında kendilerine yardımcı olarak Çevre Yönetim Sistemi kontrolünü Çamlıca Çevre gibi alanında öncü çevre danışmanlık firmalarına verebilmektedirler. Bu sayede sistem alanında uzman ekiplere sahip bir danışmanlık firması tarafından yönetilebilmekte ve çevresel raporlar tam olarak değerlendirilip gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ ATIK BEYANI NASIL YAPILIR

Kurum ve kuruluşların faaliyetleri sonucunda ortaya zararlı atıkların Çevre Bakanlığına bildirilmesi işlemine atık beyanı denir. Bu beyan dijital bir panel üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çevreye zararlı olabilecek atıklar söz konusu olduğunda atık beyanı yapmak bir zorunluluk teşkil etmektedir.

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde üretilen atıklar üç ana grupta kategorize edilir:

 • Tehlikeli Atıklar
 • Tehlikesiz Atıklar
 • Tıbbi Atıklar

Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli atıklar çevrede kısa süre içerisinde çözünmeyen ve doğaya uzun vadeli zararlar verebilecek atıklardır. Bu atıklar yanıcı, parlayıcı, radyoaktif veya zehirli olabilirler. Pil, akü, batarya, atık yağ gibi maddeler tehlikeli atıklara örnek olarak verilebilir.

Tehlikesiz Atıklar

Tehlikesiz atıklar doğada kısa sürede çözünebilen ve çevre üzerinde uzun süreli kalıcı etkiler bırakmayan atıklardır. Evsel atıklar ve kağıt, karton gibi maddeleri barındıran ambalaj atıkları tehlikesiz atıklar olarak gösterilebilir.

Tıbbi Atıklar

Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan ilaç, aşı, serum, eldiven, şişe ve kutu gibi tıp sektöründe faydalanılan ürünler tıbbi atıkları oluşturur. Tıbbi atıkların atılmasında kırmızı plastik renklerden faydalanılır. Torbaların en az %4 oranında doldurulması ve ağızlarının sıkıca bağlanması gerekir.

Atık Beyanında bulunulurken Entegre Çevre Bilgi Sistemine e-devlet şifresi aracılığıyla giriş yapmak ve Atık Yönetim Uygulaması aracılığıyla kurum veya kuruluşun bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucu oluşturulan atıkları ve bu atıkların miktarlarını bildirmek gerekir.

SIFIR ATIK YÖNETİMİ NEDİR

Sıfır Atık Yönetimi, kurum ve kuruluşlarda sürdürülebilir ve daha verimli bir işleyişin önünü açmayı hedefleyen çevre dostu bir işleyiş biçimidir. Sıfır Atık Yönetimiyle istafın önlenebilmesi ve kurum ve kuruluşların kaynaklarını çok daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri için kurum işleyişleri içerisinde oluşturulan atıkların miktarının azaltılmasını, etkin toplama sistemlerinin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan çevreye duyarlı yaklaşımların uygulanması gerçekleştirilmektedir.

Sıfır Atık Yönetimiyle israf önlenmekte, kaynaklardan doğru bir şekilde faydalanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların kaynaklarıdna ayrıştırılması, atıkların geri kazanılarak ekonomiye katma değer sağlaması amaçlanmaktadır.

Sıfır Atık döngüselliğe dayalıdır. Sıfır Atık Yönetimiyle sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir