Etiket arşivi: Doğa Derneği

Çevreci ve Doğa Sever İnternet Kaynakları

Çevre Bilinci Platformu hala emekle aşamasında olan bir mecra. Sizlere Çevre Bilinci konusunda destek vermek ve farklı kaynaklar ile zengin bilgiler paylaşmak için çalışmalar yürütüyoruz. Çevre ve doğa konularında daha farklı ve derin yaklaşımlar istiyorum diyorsanız, sizlere takip edebileceğiniz kaynakları bu yazının içerisinde sunmak istiyoruz.

 • Çevreciyiz:
  cevreciyiz.com, TSKB tarafından desteklenen bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve çevre portalı TSKB olarak (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sosyal sorumluluk misyonumuzu, iklim değişikliği konusu başta olmak üzere, dünyamızın ve insanlığın geleceği açısından risk oluşturan konular hakkında toplumdaki farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla yapılandırdık. 2007 yılında “Önceliğimiz Çevre” programı kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine imza attık ve cevreciyiz.com’u kurduk. Bu platformu çevre konusunda önemli bir kaynağa dönüştürmeyi ve mümkün olan en geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.
 • Doğa Derneği:
  Doğa Derneği, dolaşan bulutlar, esen rüzgarlar ve akan nehirler gibi, onları izleyen hayvanlar, kuşlar, ormanlar ve çöller gibi sınırsızlığı sınır edinir. Dernek, Anadolu’da kurulmuş olmakla birlikte, çalışmaları fiziki sınırları aşar, doğa kültürünü tüm mekanlar ve zamanlar arasında taşıyabilmek için rüzgarın sırtında meyveleri dölleyen çiçek tozları gibi savrulur.
 • Ağaçlar.net:
  agaclar.net, bağımsız ve katılımcı tabanlı bir projedir. Doğayı seven, sahip çıkması ve koruması gerektiğini bilen kişilerin, doğayı korumak adına yapılan ve yapılacak olan her türlü çalışmayı desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’deki doğa varlıklarının korunmasına yönelik bilincin, gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaya çalışan derneklerin tanıtımını yapmak, eğrisini doğrusunu ortaklaşa saptamak, bir tür Sivil Toplum Örgütleri öncesi platform oluşturmak niyetindeyiz.
 • ÇEVKO:
  ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.
 • BUĞDAY:
  BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı.
 • GreenPeace: Greenpeace, küresel çevre sorunlarını ortaya çıkarmak, yeşil ve barış dolu bir gelecek için gereken çözümleri sunmak amacıyla şiddetsiz ve yaratıcı çözümler sunan, bağımsız kampanyalar yürüten bir organizasyondur. Greenpeace’in amacı, gezegenimizin tüm çeşitliliğiyle yaşamı destekleyebildiğinden emin olmaktır.
 • TEMA: Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.
 • TÜKÇEV: Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir yaşam birlikteliğinin önem arzettiği çağımızın gelişmiş demokrasilerinde bütün yurttaşlar birer tüketicidirler. Toplumun rasyonel, bilinçli tüketicilerden oluşması, çevrenin korunmasının en büyük teminatıdır. Tüketicinin, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yanında, çevreyi korumak ve doğal kaynakları ölçülü tüketmek gibi sorumlulukları vardır.
 • WWF: WWF, dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedeflemektedir.