Sıfır Atık Nedir? Neden Önemlidir? Projenin Amacı ve Yönetmeliği!

Sıfır Atık Projesi

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortaya konulmuş ve tüm Türkiye’de devam ettirilen “Sıfır Atık Projesi” nedir? Bu projenin amacı ve yönetmeliği hakkında ki bilgileri bu yazımızda sizinle paylaşacağız. Bu önemli konu ve yaklaşım sayesinde ülkemiz ve hatta Dünya çok büyük kazanımlar elde edebilecektir. Sıfır Atık Mavi ile de, denizlerimizin ve kıyılarımızın gelecek nesillere ve canlılara sürdürülebilir bir şekilde bırakılması için yeni çalışmalara başlanmıştır.

Sıfır Atık Projesi
Sıfır Atık Projesi

Bir çok ülke farklı hareket noktalarıyla olsa da atık konusunda sıfıra yaklaşmak için büyük çaba göstermektedir; atıkların, atık sınıfında kabul edilmemesi, öyle olduysa bile döngüyle beraber sisteme ham madde olarak dahil edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir; sıfır atığın amacı bu noktaların bütünleştirilmesiyle elde edilecek kaynaklardır.

Plastik Atık Azaltma Önerileri
Plastik Atık Azaltma Önerileri

Lütfen okuyunuz: Geri Dönüşüm Projeleri (Yaratıcı, Eğitici ve İlginç)

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır; fakat sıfır atığın devreye girmesiyle enerji tasarrufu yapmak mümkün olmaktadır.

Sıfır Atık Kamu Spotu

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

El kitapçığı

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan el kitapçığı sayesinde amaç, hedefler ve kazançlar daha iyi anlaşılacak ve uygulama sırasında daha sağlıklı ilerleyiş sağlanabilecektir.

Sıfır Atık El Kitapçığı
Sıfır Atık El Kitapçığı

Sıfır Atığın Esas Alınması ile Sağlanacak Avantajlar

 • Verimliliğin artmasında etkili olacaktır.
 • Temiz ortamlar yaratarak performansın artmasını tetikleyecektir; bu sayede daha etkin ve üretken çalışanlar ve çalışmalar ortaya konabilir.
 • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması açısından öncü bir yaklaşımdır. Mutlaka sürdürülebilirliği sağlanmalı ve toplanan atıkların çeşitlendirilmesiyle gerçek anlamda atıkların sıfırlanması sağlanmalıdır.
 • Çevresel risklerin azalmasının sağlanmasına katkısı vardır.
 • Çevre koruma bilincinin kurum ve kuruluşların bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanmasıdır.
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
 • Doğal kaynaklar korunarak gelecek nesiller için çevrenin ve doğanın tüketilmesinin önüne geçilmiş olacaktır; çok değerli hammadde kaynağı elde etmede etkisi büyüktür.
 • Kağıt ve karton, ağaçları (ağaçları korumanın yolları nelerdir?); plastik (plastik kirlilik), petrolü; cam, toprağı; organik atıklar, gübreyi (solucan gübresi vb.); böyle sayabileceğimiz bir çok değerli varlığımız daha az tüketilecek ve geleceğimize büyük katkı sağlayacaktır.
 • Karbon üretimimiz düşeceği için iklim değişikliğine olan etkimiz azalacaktır.
 • Çevre dostu yeşil işler artacak ve döngüsel ekonomiye geçiş hızlanacaktır.
 • Bu yaklaşımı benimseyip esas alanlar, artık evlerinde ve diğer noktalarda da daha etkin bir tüketim ve atık üretimi politikası izleyecekler ve kazanımlarını diğer insanlara da iletecekler.
Kağıt Geri Dönüşümü Enerji Tasarrufu Sağlar
Kağıt Geri Dönüşümü Enerji Tasarrufu Sağlar

Sıfır Atık Projesi Örnekleri

 • Osmangazi Belediyesi’nin plastik pet şişe ve metal kutu atıldığında hayvanlar için mama veren, hayvan besleme otomatları.
 • Kahramankazan belediyesi tarafında toplanan organik atıklardan solucan gübresi üretiminin gerçekleştirildiği sistem.
Bez Çanta Kullanmak Plastik Poşet Kullanımını Azaltır
Bez Çanta Kullanmak Plastik Poşet Kullanımını Azaltır

Sıfır Atık Yönetmeliği

12 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” amacı:

Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.